Slovenski biografski leksikon

Tomažovic (Tomashoviz, Tomaževec) Jožef ml., pevovodja in skladatelj, r. 16. sept. 1823 v Tržiču učitelju Jožefu (gl. čl.) in Ivani r. Walland, u. 29. nov. 1851 v Celovcu. Obiskoval je 1831–4 glavno vzorno šolo v Lj., licej v Clcu, 1840–2 4. gramat. ter 1. in 2. human. razr. v Lj., nato štud. 1842–5 filoz. v Gradcu in 1844–6 glasbo na Musikschule d. steiermark. Musikvereines (prof. Georg Ott in Jos. Netzer); po brezuspešnem iskanju službe je bil dom. učitelj v neki clc družini, tu zbiral okoli sebe pevce in postal 1847 utemeljitelj pev. društva Männersängerverein. Po očetovi smrti 1847 se je podal štud. pravo na univ. v Gradec, se tukaj vključil v slov. družbo in ustanovil slov. štud. pevski zbor; ob revoluciji 1848 se polit. udejstvoval, deklariral za zedinjeno Sjo, bil izključen iz univ. in iz Gradca izgnan. Zatekel se je v Clc, okt. 1849 prejel ponujeno službo pevovodje Männergesangvereina in jo opravljal do smrti (jetika).

T. je napisal okoli 48 skladb: zborovske (Hčere svet, Pesem slov. nar. stražarjev, Bleško jezero, Na Slovenijo, Spomin idr.), samospeve s klavirjem (Der alte Grenadir, Der tote Soldat, Grabgesang), odrsko glasbo za pravljico Die Hochzeit am See oder Die Wellenbraut (ps. Emil Mohr), izvajano 1855 v Clcu z nasl. Der Seekönig. Romantisch-komisches Zaubermärchen mit Gesang u. Tableaux in 3 Akten. Njeg. dela so izvajali Filh. družba v Lj. (1846, 1859), Stanov. gledališče v Lj. (1848), Beseda v Gradcu (1851), v Clcu Männergesangverein, in so žela priznanje. Po eno skladbo sta prinesla v svojih zbirkah Jur. Flajšman (Mične slovenske zdravice. III. 1862, 10–2) in Stefan Fajnor (Zpěvy. Bratislava 1865). - T-čeve skladbe kažejo razgledanega glasbenika, ki je bil pozni klasicist, a že močno usmerjen v zgodnjo romantiko (Hčere svet), ki jo takratna kritika ni razumela (N 1848, 126); pri odrski glasbi sta mu bila vzor nem. Singspiel in franc. komična opera, nekoliko pa se je tudi naslanjal na opero Undine G. A. Lortzinga. - Prim.: ADB 56, 346; Cvetko III, 113–5; Kragl, Tržič 374; Trstenjak 38; Juventus 1840–2; IB 1848, 224; SB 1851, 110; Car. 1852, št. 11; F. Keesbacher, Die philharm. Ges. in Laibach, BK 1862, 192; J. Seeliger, Das Sänger-Fest in Neumarktl am 8. u. 9. Juni 1862. Clc 1862; F. Rakuša, Slov. petje v pret. dobah. 1890, 38; R. Waizer, Car. 1891, 200–7; J. Barlè, DS 1909, 64; F. Ilešič, ČZN 1936, 2, 5, 7 in pass.; D. Cvetko, Stoletja slov. glasbe. 1964, 195, 200, 204, 227; isti, Historijski razvoj muzičke kulture u Jsli. Zgb 1962, 413, 422–3, 428–9, 449; Koroški kult. dnevi. I. 1973, 262; Š. Bulovec, Prešernova bibliografija. Mrb 1975, 294. Lc. + Otk.

Lisac, L., Ostanek, F.: Tomažovic, Jožef ml. (1823–1851). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi705904/#slovenski-biografski-leksikon (8. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine