Slovenski biografski leksikon

Harmel Adolf, cecilijanec, r. 28. apr. 1847 v Idriji, u. 2. sept. 1893 v Komnu na Krasu. Normalne šole je študiral v Idriji, gimn. v Lj., bogoslovje v Gorici (ord. 1870). Pastiroval je kot kaplan v Cerknem, kot župnik v Šebreljah, kot dekan v Komnu. Bil je izboren baritonist, marljiv pevovodja in je mnogo pripomogel k ustanovitvi Cec. društva za goriško nadškofijo; sodeloval je pri poučnih tečajih za organiste in pevovodje kot predavatelj, pridno dopisoval v CG o cerkvenoglasbenem gibanju na Primorskem. Zapisal je mnogo slov. narodnih napevov; nekatere je izročil češkemu glasbeniku L. Kubi, ki jih je objavil v svoji zbirki »Slovanstvo ve svych zpĕvech«. Skladatelju Janezu Laharnarju je bil Harmel kot župnik v Šebreljah prvi učitelj v glasbeni teoriji in harmoniji. - Prim.: CG 1893. Pl.

Premrl, Stanko: Harmel, Adolf (1847–1893). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi224920/#slovenski-biografski-leksikon (19. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg - Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.

Primorski slovenski biografski leksikon

Harmel Adolf, cecilijanec, r. 28. apr. 1847 v Idriji, u. 2. sept. 1893 v Komnu na Krasu. Oče Adolf, obrtnik, mati Antonija Landuč. Normalko je dovršil v Idriji, gimn. v Lj., bogoslovje v Gorici in bil posvečen 1870. Kaplan je bil v Cerknem (1870–75), župnik v Šebreljah (1875–88), dekan v Komnu (1888–93). Bil je odličen baritonist in že kot kaplan je z župnikom Antonom Trepalom razmišljal o novih poteh cerkvene glasbe. Leta 1876 je obiskal občni zbor nemškega Cecilijanskega društva v Gradcu in potem začel tudi sam aktivno propagirati nove ideje. Vplival je na ustanovitev farnega Cecilijanskega društva v Cerknem in Šebreljah in bil soustanovitelj m idejni vodja Cecilijanskega društva za goriško nadškofijo; sodeloval je pri njegovih poučnih tečajih za organiste in pevovodje kot predavatelj. Goriškemu Cec. društvu je bil devet let glasbeni vodja, skupne pevske nastope pa je navadno sam dirigiral. Pridno je dopisoval v CG o cerkvenoglasbenem gibanju na Primorskem. Zapisal je veliko slov. ljudskih napevov; nekatere je izročil češkemu glasbeniku L. Kubi, ki jih je objavil v svoji zbirki Slovanstvo ve svych zpevech. Skladatelj Janez Laharnar se je s 15. leti začel učiti glasbene teorije in harmonije pri H. in je s Šentviške gore v Šebrelje »vestno korakal skozi štiri leta najmanj vsak mesec enkrat«.

Prim.: NadškALj; SBL I, 292; CG 1893; J. Laharnar, Prvi gorski slavci, KolGMD 1928, 114; Jelerčič, 77, 83.

Jem.

Jevnikar, Martin: Harmel, Adolf (1847–1893). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi224920/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (19. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 7. snopič Hafner - Juvančič, 1. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1981.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine