Primorski slovenski biografski leksikon

Ban Janko, glasbenik, dirigent, zborovodja, glasbeni publicist, glasbeni organizator, r. 4. dec. 1944 v Trstu Josipu in Olgi Mahnič. Klasično gimn. z maturo opravil v Trstu (1964). Začel študirati na univ. v Trstu, kasneje muzikologijo na univ. v Parmi. Na GM v Trstu študiral violino solopetje in violo (iz te opravil drž. izpit nižje stopnje). Diplom. na kons. Tartini. Obiskoval je dirigentski tečaj na GlasbM in več zborovskih seminarjev (Lj., Velenje, Celje). V glasbenem življenju se je začel udejstvovati bodisi kot član zborov (»Jacobus Gallus« od 1965 do 1970), bodisi kot zborovodja, dirigent, namestnik dirigenta, sestavljalec programov, koncertnih listov, predavatelj, kritik, recenzent, član komisij in žirij; bil je tudi član umetniškega sveta GlasbM ter član izvršnega odb., odb. pri ZCPZ. Tako je pri GlasbM predaval glasb. zgod., sestavljal koncertne liste, vodil otroške zbore, bil namestnik dirigenta orkestra, član orkestra, umetniškega sveta in izvrš. odb. Pri ZCPZ je bil odbornik in zborovodja; v njenem okviru je pripravil tri božične koncerte (1971, 1972, 1974), koncert Marijinih pesmi (1972), vodil zbor na desetih nastopih (Trst, Lj, Špeter Slovenov, Laze, Gorenji Tarbij, Žabnice). V okviru te zveze je vodil zbor trž. skavtov in skavtinj, carkv. zb. pri Sv. Antonu Novem in v Barkovljah, obenem pa predaval vokalno tehniko in vodil skupno petje na seminarjih v Tinjah na Koroškem. Priložnostno pa je sodeloval še pri: RO, SO, realiziral Tomčev Slovenski božič v Marijinem domu v ul. Risorta (1970), pripravil zbor za igro na Slovenskem taboru na Repentabru (1972), glasbeno opremil Slovensko amatersko gledališče v Trstu. Obsežno je njegovo glasbeno udejstvovanje v okviru RAI, postaja Trst A; od 1966 do 1971 je bil zunanji sodelavec v glasb. odd., od 1971 je ur. programov simfonične, komorne in operne glasbe. Za to ustanovo je pripravil kakih 100 oddaj z intervjuji o zanimanju za glasbo med Slovenci na Tržaškem, Goriškem in v Beneški Sloveniji, kakih 200 oddaj pa za mladino. V oddajali tega radia je bila tudi njegova študija Srečko Kumar in pevski zbor Učiteljske zveze Julijske Krajine (Radio Trst 1971, Radio Lj. ponovil, študijo pripravlja za tisk). Več predavanj je imel na znanstvenem liceju »France Prešeren« ter na drugih šolah v okviru Glasbene mladine. Prispevke z glasb. področja pisal v PDk, Gospodarstvo, KatG, M(Trst), Dan, Koncertni list Slovenske filharmonije (Lj.) 1969/70, št. 8. Izvirno je objavil dve pesmi za mešani zbor Jesen in Špela-uk v Goriški pesmarici, izd. ZSKP 1969, z njima se je udeležil natečaja za nove zborovske skladbe.

Prim.: Vrsta ocen in kritik ob raznih predavanjih, nastopih (kot dirigent orkestra ali zborovodja): na Radio Trst A, PDk, KatG, NoviL, Vestnik, Družina (Lj.), Delo (Lj.), vprašalna pola.

Brj.

Brecelj, Marijan: Ban, Janko (1944–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1001470/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 1. snopič A - Bartol, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1974.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine