Primorski slovenski biografski leksikon

Leban Ignacij (Nace), društveni delavec, zborovodja, duhovnik, r. 25. okt. 1865 v Prvačini, u. 23. sept. 1938 v Batujah. Oče Gabrijel, premožen kmet in gostilničar (imel je gostilno Pod Kolono), mati Uršula Persič. Osn. š. obiskoval v Prvačini, gimn. v Gor. (1877–86). V gor. bogoslovje stopil 1886. Ordiniran 28. jul. 1889. Najprej nastavljen za kpl. v Ročinj (okt. 1890), nato v Miren (sept. 1892). Iz Mirna se je preselil kot vikar v Srednje nad Ročinjem (avg. 1893). Jeseni 1896 je postal žpk v Batujah in tam ostal 42 let, do smrti. Ko je bil v gor. gimn., je sodeloval pri organizaciji raznih dijaških akad. in počitniških nastopov, bil član slov. dijaških pev. zborov v Gor. in držal stike z dijaki iz Trsta, Lj. in Celja. Igral je na harmonij. Ko je bil v Batujah, je poučeval v orglanju nadarjene dečke, ki so prihajali tudi iz bližnjih vasi, poučeval in vodil cerkv. pev. zbor. Bil je škof. voditelj Apostolske zveze duhovnikov, tretjerednik sv. Frančiška, več let vodil v Batujah Kat. izobraževalno društvo, Marijino družbo, Marijin vrtec. Dolgo let je bil poverjenik Slov. Matice za okraj Črniče-Batuje, član knjižnega odbora in nadz. GMD (1924–25). V župnišču so se med počitnicami zbirali dijaki in bogoslovci, katerim je rad pomagal. Ob velikih farnih praznikih so zahajali k njemu prijatelji iz Gor. in bližnjih vasi (L. Bratuž – PSBL I, 123–24; R. Bednarik – PSBL I, 53–54; L. Kemperle – PSBL II, 32–33). 1924 je v Batujah zbral eno prvih večjih telovadnih srečanj v dež. Po prvi svet. vojni je po načrtu benediktinca p. Wernerja (ki je zgradil Malo semenišče v Gor.) podaljšal in preuredil batujsko ž. c. Bil je velik prijatelj in podpornik S. Gregorčiča (PSBL I, 482–91), katerega je rad obiskoval, samotarja, na pristavi zraven Gradišča. 1897 je pesniku pripravil domači oltar in vso mašno opremo. Pisal je članke v KolGMD: Krški škof dr. Josip Srebrnič (1925), Spomini na S. Gregorčiča (1927), Monsignor Ivan Nep. Murovec (1928), Josip Kosec (1929); v NašČ: Na grobu pri sv. Lovrencu (1926) in v druge časopise. Pri podpisu je zraven imena in priimka pogosto rabil vzdevek – Batujski.

Prim.: LibBapt. v Prvačini; LibMor. v Batujah; NadškAGor., arhivalije, ŠematGor; Jahresbericht... (Gymnasium 1877–86; LSM, 1897–1914; NašC 1924, 123; (Zalatel?), Ignacij Leban, žpk batujski, KolGMD 1940, 79–81; R. Bednarik, Ignac Leban–Batujski, rkp. v arh. PSBL; Klinec, GMD 20, 29.

Vh

Vetrih, Jožko: Leban, Ignacij (1865–1938). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi921480/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (11. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine