Slovenski biografski leksikon

Pregelj Ciril, glasb. pedagog, pevovodja in skladatelj, r. 24. febr. 1887 v Olševku pri Šenčurju kot sin učitelja in organista. Zgodaj je osirotel. Obiskoval je osn. šolo pri Sv. Lovrencu pod Prežinom pri Celju, nato mešč. šolo v Celju (1900–3) in učiteljišče v Mrb (1903–8). Kot učitelj je služboval v Dobrni in Libojah (1908–9), Petrovčah (1909–15), Ljubečni (1915–9) in Celju (1919–41); tu je poučeval tudi glasbo na gimn. 1921–5). Zaradi neprilik ob nemški okupaciji je šel v Gradec, kjer je bil do 1945 učitelj na osn. šoli. Po vrnitvi v domovino je bil 1946 upokojen in živi v Lj. Glasbeno izobrazbo je prejemal od 10. leta najprej zasebno, nato v šoli filharm. dr. v Celju in na učiteljišču. V šol. l. 1912/13 je dobil štud. dopust za vpis na dunajsko akademijo za glasbo in igralsko umetnost. Kasneje se je spopolnjeval po stikih z raznimi glasbeniki, zlasti s sklad. Slavkom Ostercem (1921–5). Poleg rednih službenih obveznosti je zasebno poučeval klavir, na šoli GM v Celju teorijo, harmonijo, mlad. petje, oblikoslovje in glasb. zgod. (1924–41) ter vodil razne pevske zbore, n. pr. kmet. pevski zbor CM-ove podružnice v Petrovčah (1910–3), Celjsko pevsko društvo (1913–28), zbor Sokol v Laškem (1924–5), delavski zbor Svoboda v Celju (1929–36), zbor dr. Oljka (1936–41), mlad. zbor na šoli GM v Celju (1924–41) i. dr. Reorganiziral je Celjsko godbeno društvo, nastopal tudi kot kapelnik (n. pr. pri Dramat. dr. v Celju) ter se udejstvoval kot glasb. poročevalec in predavatelj. Izdal je več zbirk mlad. pesmi za šolsko uporabo, obsegajočih poleg njegovih skladb tudi ljudske pesmi in napeve drugih skladateljev: Nageljčki (2 zv., Celje 1926; 2. izd. v 3 delih, Ljub. 1928–9); 30 troglasnih mlad. zborov (2 dela, Celje 1925, 1927; nova izd. v enem zvezku kot Troglasni mlad. zbori, Lj. 1928); Mladinski zbori (3. del, Celje 1935); Za mlada grla (Celje 1940); Čuvarji Jadrana (Celje b. l.); 20 ženskih zborov (Lj. 1951). Trem zbirkam ljudskih pesmi je dal naslov Fantje na vasi (Celje 1936, 1939; Lj. 1946). Razne P.-eve zbore so priobčili Zbori 1927, Delavski akordi 1935–6 in zbirka Ipavčeve pevske župe 22 pesmi (Mrb. 1940). Poleg nekaj plesnih skladb in samospevov je napisal P. glasbo k raznim igram, izmed katerih sta izšli v tisku Kralj Matjaž na besedilo M. Sernčeve (Mrb. b. l.) in Rodoljub iz Amerike na besedilo dr. R. Doboviška (Krško b. l.). — Prim, Zbori 1927, 41; ND 1937, št. 9; UT 1941, št. 20; Prijatelj 1932, 312 (s skupinsko sliko del. zbora Svoboda v Celju). Hr.

Hrovatin, Radoslav: Pregelj, Ciril (1887–1966). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi457360/#slovenski-biografski-leksikon (30. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 7. zv. Peterlin-Pregelj C. – 8. zv. Pregelj Ivan-Qualle. France Kidrič, Franc Ksaver Lukman et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1949-1952.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine