Slovenski biografski leksikon

Weingerl Albin, skladatelj, r. 25. febr. 1923 v Šentjerneju na Dolenjskem organistu Ivanu in Ivanki r. Saletinger, živi v Ljubljani. Družina se je kmalu preselila v Veliko Nedeljo, kjer je W. obiskoval osn. šolo, meščan. 1935–9 na Ptuju, učiteljišče 1939–41 (2 razr.) v Mrbu. 1941–3 je služboval pri železnici v Lipnici pri Gradcu, jan. 1944 odšel v partizane, bil nekaj časa v Gorenj. odredu, nato v Prešernovi brigadi, maja 1944 huje ranjen. Zdravil se je v partiz. bolnišnici Franja pri Cerknem, kjer je po delnem okrevanju vodil 1944–5 invalid. moški zbor, organiziral kulturno delo, pripravljal mitinge in ur. literarno glasilo Bolniški list (1944–5, št. 1–10). Po vojni je v Lj. končal učiteljišče (matura 1946), bil 1947–9 ur. Cicibana, 1948–52 študiral na AG zgod. glasbe (diploma 1953 pri D. Cvetku) in 1951–6 kompozicijo (diploma 1956 pri B. Arniču). Bil je ravnatelj glasb. šol v Medvodah (1954–5), Trbovljah (1955–63) in Kamniku (1963–71), zatem svobodni umetnik, od 1976 poučuje teoret. predmete in kitaro na Zavodu za glasb. in baletno izobraževanje v Lj., od upokojitve 1983 honorarno. – Odlikovanja: red za hrabrost (1945) in zaslug za narod s srebrno zvezdo (1951).

Kot skladatelja ga najbolj privlači komorna glasba pretežno lirske narave, izogiblje pa se avantgardnih stremljenj in eksperimentiranja. Orkestralne skladbe: Simfonični scherzo (1955), Moderato energico (1956), Concertino za violino in godala (1957), Serenada za klarinet in godala (1958), Rapsodija za klavir in godala (1960), I. suita za simfonični orkester (1967), II. suita za komorni orkester (1967), IV. suita za klavir in godala (1972), Simfonični pejsaži (1973), Stremljenja za simfonični orkester (1975) idr. Komorne: III. suita za klavir, flavto in klarinet (1968), Pihalni trio (1969), Šest bagatel za rog in klavir (1970), Tri skladbe za klarinet in klavir (1972), Ekloga za rog in pihalni kvintet (obj. 1974), Dve meditaciji za klarinet solo, Freska za oboo in klavir (1973), Sosledja za pihalni kvintet (1974), Cor bouche za solo rog (1975), Angažma za violončelo (1976), Naracija za solo violino, Tri bukolike za oboo in klavir (1977), Andantino za flavto in klavir, Capriccio za klarinet in klavir, Nokturno za violino in klavir, Motto za violino in klavir (1978), V. suita za pihalni kvartet, Seansa za klarinet in klavir (1980), Akcija za flavto solo, Odzivi za duo flavt, Obrazi za pozavno in klavir, VI. suita za dve flavti in kitaro (1981), Meditacija za dve flavti in kitaro, VII. suita za trobilni kvintet, Koeksistenca štirih za klavir. kvartet, Naracija II za dva tolkalca, Tri iveri za rog in klavir (1982), Iveri II za rog in klavir (1983), VIII. suita za flavto in harfo (1983) idr. Klavirske: Tri skladbe (1967), Šest miniatur (1969), Drobiž za mlade prste (1976), Iz partizanskega dnevnika (1980), Preludiji 1–3 (1982, obj. 1984) idr. Vokalne: Prleška, prir. za moški zbor (Naši zbori, 1953), Spreletavanje, humoreska za sopran (1976), Vetru, za ženski zbor (Naši zbori 1979); otroške za glas in klavir Racman (samozal. 1960), otroška zbora Jurček šofer (1962, samozal.) in Račka jajčka šteje (obj. 1980) ter več mladin. pesmi (obj. v Cicibanu in Grlici). Harmonikarske: Skladbe za harmoniko (obj. 1983), Dve skladbi za harmonikar. orkester (1983).

Uveljavil se je tudi kot pevovodja mladinskih zborov (Podpeč, Trbovlje, Horjul). Sestavil je priročnik za petje v osn. šolah S pesmijo v rej (samozal. 1961) in za predšol. otroke Ringaraja (1972), priredil zbirko Melodije trboveljskih otrok (1960) in ur. zbirko Otroci domovini (samozal. 1961). Zgodbice za otroke in pedag. napotke za estet. vzgojo je obj. v listih Ciciban, Kurirček, Otrok in družina, spomine na vojna leta v zborniku Partiz. bolnišnica Franja (1983).

Prim.: osebni podatki; TV-15, 1969, št. 11; B. Pleničar, Ciciban, 1970; PD 1973, št. 4; Delo 1983, št. 46; Leksikon jsl. muzike, Zgb 1984. – Intervju: Teleks 1983, št. 7 (zapisal J. Zadnikar, s sliko). Rjc.

Rijavec, Andrej: Weingerl, Albin (1923–2010). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi834160/#slovenski-biografski-leksikon (10. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine