Slovenski biografski leksikon

Gröbming Adolf, glasbenik, r. 6. jan. 1891 v Trstu. Obiskoval je 1902–6 drž. realko v Trstu, nato do 1910 učiteljišče v Kopru in Gorici, učiteljeval 1910–3 na mestni ljudski šoli pri Sv. Ivanu blizu Trsta in obenem študiral glasbo (gosli, klavir, harmonijo in kontrapunkt) na tržaškem Conservatorio Musicale. Radi poziva k vojakom 1913 je študije nadaljeval šele 1919 na lj. konservatoriju Glasbene Matice, kjer je 1922 napravil drž. izpit iz gosli, klavirja in petja. Od 1922–3 je služboval kot drž. glasbeni učitelj na Glasb. Matici, od 1923 poučuje glasbo na drž. ženskem učiteljišču v Lj. Izdal je: 1 meš. zbor (Belokranjska), NA 1912; Narodne pesmi za srednji glas in kitaro, I. zv., Lj. 1924; Osnovna vijolinska šola, I. zv., Lj. 1924; Osnovni pojmi iz glasbene teorije, Lj. 1924; Gorjanska, Dober večer, Oj te mlinar (kor. nar.), za srednji glas in kitaro, Lj. 1924; Kitarska šola, Lj. 1925. V tisku je II. zv. vijolinske šole. G. se je udejstvoval tudi kot pevovodja v Trstu in Lj. in je tajnik Društva učiteljev glasbe v Lj. *

Uredništvo: Gröbming, Adolf (1891–1969). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi216486/#slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski bijografski leksikon: 2. zv. Erberg - Hinterlechner. Izidor Cankar et al. Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.

Primorski slovenski biografski leksikon

Groebming Adolf, glasbeni pedagog in skladatelj, rojen 6. jan. 1891 v Trstu, umrl 26. nov. 1969 v Lj. Glasbene študije je opravil na konservatoriju v Trstu in v Lj. Nato je bil prof. na š. GM (1922–23) in na učiteljišču (1923–39). Zatem je postal upravni direktor Glasbene akademije v Ljubljani in ravnatelj njene srednje glasbene šole. Groebmingovo delo je zelo obsežno; sega na razna področja. Bil je odličen dirigent raznih pevskih zborov, med njimi pevskega zbora lj. Grafike. Bil je ur. Tamburaša ter ustanovitelj (1946) in urednik revije NZb. Sodeloval je tudi pri GG, v katerem je objavil pomembne razprave iz fiziologije in fonetike. Nekaj je tudi skladal in prirejal za pevski zbor, za tamburaški zbor, za glas in kitaro. Pisal je šolske učbenike in pedagoške razprave. Z I. Lisico je sestavil Slovensko–srbo-hrvatski slovar. Pripravil je Zborovodja I–III (Lj. 1946–1950, str. 184). V njej obravnava snov, ki jo mora poznati, kdor uči in vadi pevske zbore. Pripravljal je tudi gradivo za Slovenski glasbeni slovar; to gradivo se hrani zdaj v terminološki sekciji pri SAZU.

Prim.: Naši skladatelji, Zbori 1931, 6, 45; Dragotin Cvetko, Umrl je A. G., Delo 1969, 327, 6 (2. decembra; B. G[erlanc], Ob gomili rojaka prof. A. G., PDk 1969, št. 282.

Ur.

Uredništvo: Gröbming, Adolf (1891–1969). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi216486/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 6. snopič Gracar - Hafner, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1979.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine