Slovenski biografski leksikon

Vahen Mihael, zborovodja, r. 21. jun. 1910 v Ljubljani in tu živi (brat Damjana, gl. čl.). Meščansko šolo in učiteljišče je obiskoval v Lj., maturiral 1931. Vojaški rok je odslužil v Sarajevu, nato bil brezposeln. Od jun. 1933 je bil učitelj v Zg. Kapli na Kozjaku, 1937 opravil strok. izpit. Ob okupaciji so ga Nemci aretirali in poslali v taborišče v Schleswig-Holsteinu (Prusija). Od 1942, ko se je vrnil k družini v Kresnice pri Litiji, je bil zaposlen v občin. uradu, obenem sodeloval s partizani, ki se jim je maja 1944 priključil. Zaradi obolelega srca je kmalu zapustil XII. brigado in postal učitelj na partizan. šoli v Marindolu in v Miličih (Bela krajina). 1945 je bil šol. upravitelj v Jevnici, kjer je ostal do upokojitve 1972. – V dij. letih je pel v lj. kvartetu in oktetu, po 2. vojni v slov. učiteljskem zboru. Kot zborovodja se je izpopolnjeval pri E. Adamiču, M. Hubadu in Z. Prelovcu. Do 1933 je vodil šol. zbore, oktet na lj. realki, gasil. zbor na Rudniku (Lj.), nato zbor v Kapli, med NOB zbor v Adlešičih, po osvoboditvi zbore na mladin. delovnih akcijah (npr. Šamac-Sarajevo), v Jevnici (otroški zbor Škorčki prejel priznanji na okr. festivalu otr. pev. zborov v Lj. 1949 in na Zasavski reviji otr. pev. zborov v Zagorju, 1970), v Beričevem, Litiji, Kresnicah, Dolskem pri Lj. idr. – Prejel je odlikovanja: red dela III. stopnje (1947), red zasluge za narod III. stopnje (1949), red republike s srebrnim vencem (1977). – Prim.: r. matice ž. sv. Peter v Lj. (mat. urad Skupščine mesta Lj.); Sto let lj. učiteljišča, 1973; Dnevnik 1978, št. 309 (s sliko). Otk.

Ostanek, France: Vahen, Mihael (1910–1984). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi753781/#slovenski-biografski-leksikon (27. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine