Slovenski biografski leksikon

Vreže Jurče, zborovodja, r. 16. apr. 1906 v Šmarju pri Jelšah kmetu Juriju in Ani r. Šket, živi v Celju. V Mrbu je obiskoval 1918–22 klas. gimn. in 1922–6 drž. moško učiteljišče (učitelja glasbe sta bila H. Druzovič in E. Beran). Učil je na osn. šolah v Šoštanju 1926–40 in na Pečici (pri Podsredi) 1940–1, med vojno bil izgnan, nato učil petje v Celju do 1968, ko je bil upok. Bil je tudi honor. glasbeni svetovalec Zavoda za šolstvo celjske regije, 1961 imenovan za pedag. svetnika. – Priznanja: 1970 red dela s srebrnim vencem, 1982 Žagarjeva nagrada idr.

V Šoštanju se je dejavno vključil v ljudskoprosvetno in glasbeno delo, zlasti pri vodstvu in vzgoji zborovskega petja. Iz učencev tamkajšnje meščan. in osn. šole je ustanovil pevski zbor Zvonček in mešani zbor, vodil delavski zbor I. Cankar ter prirejal koncerte po Sji. 1936 je ustanovil Društvo mladin. pevovodij (z M. Pirnikom, E. Ulago in J. Zornom), bil do 1941 njegov preds. in v njegovem okrilju organiziral štev. zborovske koncerte. – Velike zasluge ima za dvig kvalitete in razširjenost zborovskega petja v Celju. Vodil je mladin. zbore in mešani zbor F. Prešeren. 1946 je organiziral v Celju prvi okrožni mladin. pevski festival. Širok razmah se je začel po drugem festivalu (1958), ki je izredno uspel in postal vsakoletni osrednji kulturni dogodek Celja, prerasel lokalni okvir in se prek Sje razširil na vso državo; v zadnjih letih je s sodelovanjem tujih zborov dobil mednarodne razsežnosti (1973). V. je bil 1946–80 tajnik te prireditve. »Celjski festival je bil moje glavno amatersko delo, ob katerem sem se izživel in izpel.« 1946–80 je vodil ali sodeloval na letnih zborovodskih seminarjih, se zanimal za mladin. glasbeno literaturo in jo 1961 začel zbirati. Učbenike in priročnike za glasb. pouk iz vse Evrope je združil v obsežni festivalski knjižnici, ki jo še danes vodi in z njo prireja razstave. – Prim.: osebni podatki; Delo 1976, št. 104 (s sliko); 1977, št. 128 (s sliko); 1979, št. 301; 1982, št. 72 (s sliko); NRazgl 1979, 396 (intervju, s sliko). – Slika: arhiv SBL. Lovše

Lovše, Janez: Vreže, Jurče (1906–1987). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi822159/#slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine