Slovenski biografski leksikon

Repovš Ivan, glasbeni prosvetni delavec, r. 7. maja 1895 v Koprivniku pri Litiji v kmetski družini očetu Francetu in materi Mariji, r. Tomc, živi v Lj. Osn. šolo je obiskoval v Polšniku in Šmartnem pri Litiji; 1911–2 je študiral na lj. orglarski šoli. Po izpitu čez mešč. šolo v Krškem se je 1912 vpisal na lj. učiteljišče in na šolo GM. V l. 1914–8 je bil v vojski. L. 1920 je maturiral na lj. učiteljišču in še isto leto stopil v učiteljsko službo. Glasbene študije je nadaljeval do 1926 na Konservatoriju GM in opravil 1925 absolutorijski zrelostni izpit umetniške stopnje iz solopevske skupine, 1926 pa na pedag. odd. konservatorija drž. izpit iz glasbe (glav. predmet petje). Služboval je vseskozi v Lj.: na IV. mest. deš. osn. šoli (1920–4), II. drž. (1924–5) in I. drž. deš. mešč. šoli (1925–30), na klas. gimn. (1930–2), učiteljišču (1932–45), – vmes opravil (1934) prof. izpit, – na I. gimn. (1945–58) in 7. osn. šoli od 1958 do upokojitve 1959.

Od 1924 je nastopal kot dirigent šol. in amat. zborov na številnih šol. prireditvah, akademijah, samostojnih koncertih v Lj. in drugod. Vodil je krajšo dobo pev. zbor šentjakob. napr. društva in (1927–9) delav. pev. društvo Slavec. Napisal je poleg glasb.-vzgojnih člankov in recenzij naslednje učne pripomočke, v glavnem za učiteljišča: Fiziološke in fonetične osnove sodobne pevske pedagogike s posebnim ozirom na pevski pouk na učiteljskih šolah (1933); Kratek oris zgodovine glasbe za učiteljišča (1938); Didaktika in metodika pevskega pouka (1938); Nauk o glasbi, I. del: Glasbena teorija v obrisu (Lj. 1943, 1946²), III. del: Osnove glasbenega oblikoslovja, IV. del: Osnove nauka o glasbilih; k I. in II. delu Nauka o glasbi je sestavil Intonacije (1947), Zbirko ritmičnih in melodičnih vaj in solfeggiov (1948) ter Zbirko pesmi k razrednemu pouku (1948). — Prim.: J 1927, št. 117; Naša meščanska šola 1929, 76–80 (slika na skupinski sliki str. 77); J 1931, št. 108; 1933, št. 25; pond. izd. št. 8, 47; 1936, št. 100, 109; 1940, št. 106; M. T., S 1943, št. 296; CG 1944, 18; J 1944, št. 38; LDk 1952, št. 302. Alc.

Ajlec, Rafael: Repovš, Ivan (1895–1973). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi503002/#slovenski-biografski-leksikon (17. april 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 9. zv. Raab - Schmid. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine