Slovenski biografski leksikon

Turel Mirjana, glasb. pedagog in strok. pisec, r. 24. dec. 1928 v Lj. uslužbencu Slavku in Ani r. Kunc, živi tu. Obiskovala je v Lj. 1934–8 osn. šolo, 1939–47 klas. gim. (z mat.) in 1948–53 odd. za glasb. zgodovino na AG, 1954 dipl. Službovala je 1947–8 kot administr. na univ., bila 1954–8 učiteljica glasbe na VI. gimn., 1958–9 na V. osn. šoli, 1959–63 na osn. šoli Majde Vrhovnik. Od 1963 je bila pedag. svetovalka na lj. zavodu za šolstvo, 1969 je prešla na Zavod za šolstvo SRS. Med 1963–9 je honor. poučevala na glasb. šolah Lj.-Vič in v Domžalah; od 1966 predava metodiko glasb. pouka na pedag. odd. AG. Strok. se je izpopolnjevala predvsem v metodiki glasbenega pouka in solfeggia na seminarjih v Zgbu in Mrbu, na raznih seminarjih v Kotoru in Zadru; v Lj. pa na seminarjih za delo z Orffovim instrumentarijem, na katerih je tudi predavala.

T-ova je napisala knjigo Skladatelj Miroslav Vilhar. 1963; poglavje o operi v učbeniku Uvod v umevanje glasb. umetnosti. 1963 (ciklost.); razpravi: Beethovnovi stiki z Lj. (Slov. glasb. revija 1954, 56–9; 1955, 1–4); Globalna metoda v začetnem glasb. pouku v osn. šoli (Grlica 1966, 50–8); članke, mnenja in prispevke večinoma o glasb. vzgoji v listih: Delo, Grlica, NRazgl, Mlada pota, PD, Pionir. list, Pionir (1965/6), glasb. bilteni zav. za prosv. in pedag. službo; v oddajah za radijske šole ipd. V sodelovanju z M. Kokolom je sest. notne zbirke za otroške in mlad. zbore šolsko leto v pesmi. 1969; skupaj s P. Kalanom pa gramof. plošči Šolske pesmice za 1., 2. in 3. razr. 1969 (45 o/m). V l. 1965–8 je organizirala in vodila tekmovanja med osn. šolami (v glasb. znanju), sodelovala pri prireditvah »Srečanja mladih pevcev« v lj. Pionirskem domu ter pri učnih načrtih za glasb. pouk v osn. šoli in na gimn. – Prim.: osebni podatki; SBibl 1954–; LDk 1978, št. 92 (s sliko). Bedina

Bedina, Katarina: Turel, Mirjana (1928–2003). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi733847/#slovenski-biografski-leksikon (22. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine