Slovenski biografski leksikon

Šegula Josip - Pec, glasb. prosv. delavec, r. 12. febr. 1903 na Ptujski Gori čevljarju in želarju Martinu ter Mariji r. Avguštin, živi v Mrbu. Obiskoval je osn. šolo 1908–16 v r. kraju (od 1910 se učil petja, violine, trobente), učiteljišče 1916–21 v Mrbu, bil kor. borec konec 1918–jan. 1919 (medalja zasluge za narod). Učiteljeval je 1921 v Šentilju v Slov. goricah, 1921–3 Mrbu-Krčevini, 1923–4 Slov. Bistrici, pa vrnitvi iz vojske pa 1925 v Konjicah. Bil je strok. učitelj glasbe 1925–41 v Celju na Deš. mešč. šoli, vmes študiral glasbo v Lj. na drž. konservat. 1926–7, na Akad. za glasbo 1938–41. Po pregnanstvu v Srbijo 1941 je bil od sept. 1944 v NOB dirigent kult.-umetn. ekipe okrož. NOO Valjevo, zač. 1945 urejal vokalni del slov. glasbe v Radiu Bgd, prve dni maja poučeval petje na učit. teč. v Prekmurju, bil od 1945 prvi upravnik Radia Svobodni Mrb in učil do leta 1955 na učiteljišču glasbo; 1956 do upok. 1962 je bil upravnik SNG Mrb, nato še 3 leta hon. učitelj glasbe na učiteljišču. — Š. je več kot 40 let vodil zbore: 1920 železn. pev. društvo Krilato kolo, Mrb; orkester čitalnice (in DPD Svoboda) v Slov. Bistrici, Konjicah; 1927–41 celj. pev. društvo (doseglo ob 60-letnici lj. GM na tekmovanju 2. mesto); zač. 1945 kult. prosv. društvo Franc Rozman-Stane, Bgd; v Mrbu 1945–52 GM (kult. društvo Jože Hermanko), 1945–58 mlad. kult. društva Jože Kerenčič (1954 doseglo republ. prvenstvo). Odgovarjal je 1945–55 za glasbo pri Zvezi kulturno-prosv. društev Svoboda. Bil je med ustanovitelji: predvojn. Celj. kult. tedna; 1. vokaln. kvinteta Radia Mrb (tudi vodil); po 1945 Zveze mrb kult. delavcev; predsednik: šol. odbora Sred. glasb. šole v Mrbu; sindikata prosv. del. (društvo prof. in predmet. učit.); Sveta šole učiteljišča, gimn. pedag. smeri; vodilni član: Zveze mrb kult. delav.; Sveta za prosveto in kult. MLO in OLO Mrb; več let sekretar osn. organizacije ZK na mrb učiteljišču; član začasn. sveta AG v Lj. Harmoniziral in priredil je skladbe za razne potrebe, zlasti 1944–5 v Srbiji, naštudiral in vodil na stotine koncertov, jih priložnostno ocenjeval. Dobil je: 1947 pismeno zahvalo, denarno nagrado (Ministr. za prosv., Lj.); 1951 red dela III. stopnje; 1953 priznanje CK LM, medaljo; 1955 Prešernovo (MLO Mrb); 1956 in 1962 denarno nagrado (OLO Mrb). — Prim.: osebni podatki; VMrb 1953, št. 36; 6. lj. festival 1958, 37 (s sliko). *

Uredništvo: Šegula, Josip (1903–1980). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi645291/#slovenski-biografski-leksikon (27. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine