Poklici in dejavnosti Umetniški fotograf

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Fon, Zorko
12. februar 1913, Tolmin, Slovenija
?, neznano
Kocjančič, Peter
27. november 1895, Gorica – Podgora, Furlanija - Julijska krajina, Italija
23. maj 1986, Ljubljana, Slovenija
Kološa, Jože
28. september 1920, Murska Sobota, Slovenija
29. junij 1998, Koper – Semedela, Slovenija
Ravnik, Janko
7. maj 1891, Bohinjska Bistrica, Slovenija
20. september 1982, Ljubljana, Slovenija
Skerlep, Janko
16. december 1894, Ljubljana – Mala vas, Slovenija
1981, neznano
Smolej, Slavko
29. april 1909, Jesenice (Jesenice, obč.), Slovenija
16. februar 1961, Jesenice (Jesenice, obč.), Slovenija
Štajer, Božo
10. december 1910, Postojna, Slovenija
26. maj 1967, Ljubljana, Slovenija
Varl, Ivan
30. maj 1923, Kamna Gorica, Slovenija
3. oktober 1979, Sežana, Slovenija