Slovenski biografski leksikon

Štajer Božo, umetniški fotograf, r. 10. dec. 1910 v Postojni železničarju Gregorju in Mariji r. Trampuž, u. 26. maja 1967 v Lj. Osn. in meščan. šolo je obiskoval v Lj., se učil fotograf. Obrti (1924–6), bil v mornar. podoficir. šoli v Divuljah (1926–30), po izstopu delal v kosmetični in lasuljar. stroki; 1938 je odprl v Kranju svoj salon. Zaradi sodelovanja z OF mu je grozila aretacija; umaknil se ji je in odšel v partizane (jun. 1944). Kot vojni reporter je bil šef fotograf. službe za Primorsko pri IX. korpusu. Po demobilizaciji je služboval kot fotoreporter pri Tiskov. uradu predsedstva vlade Sje (1947–8), bil šef laboratorija pri Triglav-filmu (1948–50), spet pri Tiskov. uradu (1950–1), pri Eksport-projektu, od 1954 vodja fotograf. laboratorija SAZU. – Z umetniško fotografijo se je začel ukvarjati kot amater že l. 1924, se včlanil v Foto-klub in se udeležil klub. razstav 1939 v Budimpešti in na Dunaju. Po vojni je sodeloval pri snemanju filma Na svoji zemlji. L. 1950 se je udeležil II. zvezne razstave umetniške fotografije v Bgdu, v okviru Društva likovnikov in oblikovalcev, v katerem se je udejstvoval organizatorsko, pa razstav v Bgdu, Varšavi, SSSR in Romuniji (vse 1959), v Lj., Mrbu in Slovenjgradcu (1960), v Lj. in Zadru (1960) ter pri zvezni razstavi v Pragi (1966). Odlikovan je bil z medaljo hrabrosti in redom zaslug za narod. – Prim.: arhiv SAZU; II. savezna izložba umetničke fotografije 1950. Bgd, jan.–febr. (katalog); The Annual Review of the World’s Photographic Art. Photograms of the Year 1951. London, Birmingham …; Pregled proizvodnje podjetja za snemanje filmov Triglav film Lj. 1958; Delo 1967, št. 142; SE. Slovenija Export-Import. Lj., brez letnice. *

Uredništvo: Štajer, Božo (1910–1967). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi664521/#slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Primorski slovenski biografski leksikon

ŠTAJER Božo, umetniški fotograf, r. 10. dec. 1910 v Postojni, u. 26. maja 1967 v Lj. Oče Gregor, železničar, mati Marija Trampuž. Osn. in mešč. š. v Lj., tu se je tudi učil fotografske obrti (1924–26). Šolal se je nato na mornariški podofic. š. v Divuljah (1926–30) in po izstopu iz vojaške službe delal v kozmetični in lasuljarski stroki. Vključil se je v OF in jun. 1944 odšel v part. Postal je vojni reporter in šef fotografske službe pri IX. korpusu. Po demobilizaciji je bil fotoreporter pri Tiskovnem uradu vlade LRS, kamor se je znova vrnil 1950, potem ko je bil 1948–50 šef laboratorija pri Triglav-filmu. Po 1951 je bil uslužben pri Eksport-projektu, od 1954 pa je bil vodja fotolaboratorija SAZU. - Z umetn. fotografijo se je ukvarjal že izza let, ko se je učil fotografske obrti, in še pred vojno sodeloval na mednar. fotogr. razst. (Dunaj, Budimpešta). Po vojni je sodeloval pri snemanju prvega slov. filma Na svoji zemlji ter se udeležil cele vrste fotografskih razst. v Jsl. (Bgd 1950, 1959; Lj., Mrb., Slovenj Gradec, Zadar 1960) in v drugih državah (Varšava 1959, Praga 1966 itd.).

Prim.: SBL III, 674 in tam navedena liter.

Ured.

Uredništvo: Štajer, Božo (1910–1967). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi664521/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 15. snopič Suhadolc - Theuerschuh, 3. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1989.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine