Bratuž, Damjana (1927–)
Sestri Damjana in Bogdana Bratuž v Nici leta 1997

Novi Slovenski biografski leksikon

BRATUŽ, Damjana, profesorica glasbe (r. 31. 7. 1927, Bilje). Oče Rudolf Bratuž, kavarnar, mati Marija Bratuž, r. Fornazarič, kavarnarka. Sestra Bogdana Bratuž, igralka, očetov bratranec Lojze Bratuž, skladatelj in zborovodja.

Rojena v glasbeno nadarjeni družini je otroštvo preživela v domači Gorici, kjer je oče 1922 odprl kavarno Bratuž. V Gorici je 1938–45 obiskovala Ginnasio-Liceo Classico, nato Slovenski klasični licej 1945–46, kjer je 1946 maturirala. Glasbeno se je najprej izobraževala v glasbeni šoli v Gorici, nato na Conservatoriu di Musica Giuseppe Tartini v Trstu, kjer je 1947 diplomirala iz klavirja. Na istem konservatorju je 1952 opravila specialistični izpit iz kompozicije. Po diplomi se je 1949–50 strokovno izpopolnjevala na akademiji Internationale Sommer-Akademie, Mozarteum v Salzburgu, nato 1954–55 na konservatoriju Conservatoire National de Musique in Ecole Normale de Musique v Parizu. 1949–53 se je v Trstu izpopolnjevala tudi pri zasebnih učiteljih klavirja in kompozicije. Prve delovne izkušnje s poučevanjem klavirja je nabirala na Glasbeni matici v Gorici 1946–50, nato 1950–54 in 1955–57 na Glasbeni matici v Trstu. Po prejetju Fullbrightove štipendije 1958 se je preselila v ZDA.

1959 je opravila magisterij iz klavirja na inštitutu St. Louis Institute of Music v Missouriju. Istega leta se je izpopolnjevala na Državni univerzi v Michiganu, Interlochen v Michiganu, na dodiplomskem študiju Radio in televizija, pisanje in produkcija. Po opravljeni avdiciji za klavir 1959 na Univerzi v Indiani je vpisala doktorski študij na Indiana University School of Music v Bloomingtonu v Indiani. Prejela je mednarodno raziskovalno štipendijo za 1962–63 ameriške univerzitetne zveze iz sklada Women Educational Foundation iz Washingtona. Doktorat je opravila 1967 in kot prva ženska na tej univerzi pridobila naziv doktorica glasbe s področja klavirske literature in izvajanja. Odtlej živi v Londonu (Ontario, Kanada).

1959–65 je delala kot asistentka na Indiana University School of Music, ZDA, 1965–66 pa kot docentka na Teachers Collegeu Univerze v Emporiji v Kansasu, ZDA. Mesto izredne in nato redne profesorice klavirja je imela 1967–93 na Univerzi v Zahodnem Ontariu (University of Western Ontario) v Londonu v Ontariu, Kanada. Mdr. Je prejela raziskovalno štipendijo italijanskega zunanjega ministrstva za študij na Univerzi v Bologni 1989–90 (1993). Po upokojitvi 1993 je na univerzi dobila naziv emeritus. Kot gostujoča profesorica je predavala na The Centre for the Study of Theory & Criticism, University of Western Ontario, Kanada (1993–94), Université canadienne en France, v Villefranche-sur-Mer v Franciji (1994–95), na Slovenskem centru za glasbeno vzgojo Emil Komel v Gorici v Italiji (1996–97) in na Oddelku za glasbo Univerze v Helsinkih na Finskem (2000). Ob glasbenem izobraževanju in predavanjih na univerzi je bila zelo aktivna tudi pri ustvarjanju radijskih oddaj: 1956–57 je na Radiu Trst A ustvarila in vodila serijo tedenskih glasbeno-pedagoških programov Glasba za naše malčke, 1973–74 je za radio CFPL-FM ali FM96 v Londonu v Ontariu napisala in izvedla šestindvajset oddaj z naslovom The Well-Tempered Listener (Prekaljeni poslušalec). 1968–87 je za Zvezo učiteljev glasbe Ontaria (ORMTA – Ontario Registered Music Teachers Association) pripravila večje število delavnic in predavanj. 1969–2005 je bila ocenjevalka na različnih glasbenih tekmovanjih v Kanadi in ZDA. 1974–75 je bila predsednica kanadskih glasbenih združenj v Ontariu.

Raziskovalno se je posvečala glasbeni semiotiki, klavirski literaturi, glasbeni pedagogiki in interdisciplinarnim študijam, predvsem povezavi glasbe z drugimi humanističnimi vedami.

Prejela je Bartok Centennial Commemorative Medal and Honorary/diploma madžarskega ministrstva za kulturo (1981), in naziv častna meščanka mesta Urbisaglia v Italiji (2011).

Dela

Folklore and Transcendence : In Memoriam Yves Lenoir, Revue Belge de Musicologie (Bruselj), 58, 2004, 19–22.
Presence of Glenn Gould: the Italian Perspective, Glenn Gould: a Publication of the Glenn Gould Foundation, 1, 1999, 3–15.
Béla Bartók: A Centenary Homage, Studies in Music, VI, U. W. O., 1981, 77–111.
Intervista, Il Giornale della Musica, Torino, 1990, 6–8.
On Bartók's Improvisations and the Pippa Principle, Studies in Music, vol. II, U. W. O. 1977.

Viri in literatura

Arhiv SBL, vprašalnik za NSBL.
Cvetka Kocjančič: Dr. Damjana Bratuž : ljubezen do glasbe in ljubezen do slovenstva, Rodna gruda, 11, 1994, 37–38
Tatjana Gregorič: Glasbenica, ki ne razume demokracije, Primorska srečanja, 20, 1996, št. 185/86, 639–643.
Uresničitev v glasbi : pogovor z dr. Damjano Bratuž, pianistko in univerzitetno profesorico v Kanadi, Glasba v šoli, 1, 1996, 49–52 (intervju zapisal Jakob Jež).
Dorica Makuc: Goriška kavarna Bratuž, Slovenski izseljenski koledar, 2000, 72–80.
Toplak, Kristina: Bratuž, Damjana (1927–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1003050/#novi-slovenski-biografski-leksikon (22. junij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 3. zv.: Ble-But. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2018.

Primorski slovenski biografski leksikon

Bratuž Damijana, pianistka, glasbena pedagoginja, r. 31. jul. 1927 v Biljah pri Gor. kavarnarju Rudolfu in Mariji Fornazarič. Obiskovala osn. š. v Gor. v zavodu Notre Dame, do 1945 it. gimn.-lic., 1945–46 pa slov. klas. lic. v Gor. Po maturi 1946 nadaljevala glasb. študij na trž. kons. G. Tartini. Tu diplomirala iz klavirja. 1949–50 se izpopolnjevala v Salzburgu (Mozarteum), 1955 pa v Parizu (Ecole Normale de Musique). Od 1958 nadaljevala študije v ZDA na St. Louis Institute of Music (1958–59) in na Indiana University (1959–65), kjer je tudi dosegla doktorat. Z glasb. pedagoškim delom začela že 1947 pri GlasbM v Gor., do 1956 poučevala pri GlasbM v Trstu, 1965–66 v ZDA na Kansas State Teachers College of Emporia, nato prof. klavirja in klavirske literature na University of Western Ontario v Londonu v Kanadi. Za trž. radio pripravljala serijo otroških oddaj, med bivanjem v ZDA imela recitale, radijske oddaje in koncerte s spremljavo orkestra; kot pianistka in predavateljica je obiskala številna središča v Kanadi. Glasbena vzgoja mladine je poglavitni cilj njenega delovanja. V ang. je napisala delo The Folk Element in the Piano Music of Béla Bartók (University Oklahoma 1976) ter knjigo Exchange visitor in the Midwest.

Prim.: Vprašalna pola; C[ilenšek] R[ado], Pianistka D. B., TT 1956, 47, 9 s sl.; D. B., pianistka. Koncert v Trstu 6. okt. 1951, Trst 1951, (4) str. s sl.

L. B.

Bratuž, Lojzka: Bratuž, Damjana (1927–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1003050/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (22. junij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 3. snopič Bor - Čopič, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1976.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine