Slovenski biografski leksikon

Udl Ivan Anton, glasbeni pedagog in skladatelj, r. 27. (?) dec. 1814 v Jarenini učitelju Antonu Janezu in Babetti r. de Filpach, u. 27. nov. 1869 v Varaždinu. Osn. šolo je obiskoval v r. kraju (učil ga je oče, ki mu je dal osn. glasb. pouk in ga naučil igrati violino in pihala), gimn. 1829–34 v Varaždinu. Štud. je 1835–6 na učiteljišču v Gradcu in 1836–8 tu še na glasb. šoli (orgle in generalbas). Dec. 1838 je mestni svet U-a, kot dobro znanega organista, na podlagi razpisanega natečaja izbral za mest. organista v Varaždinu, kar je ostal do smrti, obenem bil 1838–45 učitelj za petje, klavir in godala na mest. glasb. šoli, 1845–66 pa na lastni, ki jo je ustanovil po razpustitvi mestne, vmes 1842 prevzel še šolsko upravo; od 1842–50 je bil kapelnik mestn. orkestra, ko je bil razpuščen, pa je ustanovil lastnega in z njim pogosto prirejal koncerte. L. 1852 je bil tu tudi dirigent v gledališču. U. je napisal skladbe: klavirske, npr.: variacije na motive iz opere Norma V. Bellinija (sedaj v Grad. muzeju); Variationes op. 1; Variationen für das Piano–forte; Immergrün–Reichs–Quadrille; orkestralne, mdr.: Svaštice hrv. narodnih pjesama; Varijacije hrv. motiva za flavto; Fahnenweihe Quadrille; zborovske, npr.: cerkveni moteti, Tantum ergo. – U-ovo delo je zelo pomembno za glasbeno življenje Varaždina in okolice. Vzgojil je več dobrih glasbenikov. – Njegov starejši sin Karel (1844–927) je bil skladatelj in prof. na dunaj. konservatoriju (znani Udl Männergesang Quartett); mlajši sin Feliks (1851–928) je bil pevovodja. U-ov brat Karel (1817–94) je bil 1833 usposobljen za učitelja, učil mdr. v Lučanah, pomagal očetu na šoli v Jarenini in 1839 prevzel za njim učiteljsko mesto; 1847 prejel naziv vzorni učitelj, 1870 postal nadučitelj, 1883 upok. L. 1869–75 je bil član okrajn. šol. sveta v Mrbu, 1873–5 preds. učitelj. društva za mrb okolico, prejel več ko 20 pohval raznih šol. oblasti za svoje pedag. delo. L. 1848 je uvedel v šolo sloven., bil izredno razgledan in spreten glasbenik, poleg orgel (bil organist v Jarenini) je igral vse orkestralne inštrumente, skladal cerkv. pesmi; je zaslužen za napredek sadjarstva; med 1839–83 je pisal šol. kroniko Jarenine. – Prim.: r. matice ž. urada Jarenina; grad. protokol št. 3968/1838, Sessions–Protokoll 1835–40, Musik Verein Warasdin (vse Hist. arhiv Varaždin); Warasdiner Theater Journal 1852, 4; R. G. Puff, Marburger Taschenbuch … III, 1859, 120, 127; Pučki prijatelj (Varaždin) 1868, II, št. 1; III, št. 47; Sv. Cecilija (Zgb) 1927, 219; 1928, 286; 1929, 68–74, 71 (slika); 1939, 25–8, 57–9; Nar. kazalište Aug. Cesarec u Varaždinu 1873–955. Varaždin 1955, 7 sl.; B. Svoboda, Stare vinogradske kurije i klijeti. Zgb I. 1957, 39; II. 1967, 200–1, 589; K. Filić, Glazb. život Varaždina. Var. 1972, 77–9, 81, 174, 176–7, 377–9; za Karla: Personalstand d. Lehrer an d. Volksschulen in d. Lavanter Diözese 1865, 1867, 1879; P 1894, 189–90; SGp 1894, št. 28; Südsteier. Post (Mrb) 1894, št. 43; E. Bojc, ČZN 1974, 321; Z. Palčok, Spomenica Muzičke škole Varaždin 1828–1978. Varaždin 1978, 12–14, 273. Lc.

Lisac, Ljubomir Andrej: Udl, Ivan Anton (1814–1869). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi741104/#slovenski-biografski-leksikon (30. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine