Poklici in dejavnosti Altist

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Bitenc Samec, Marija
12. julij 1932, Ljubljana, Slovenija
28. maj 2022
Draksler, Sonja
5. januar 1927, Dol pri Hrastniku, Slovenija
29. januar 2016, Celovec, Koroška, Avstrija
Golob, Franja
8. marec 1908, Podmelec, Slovenija
13. januar 1984, Buenos Aires, Argentina
Ropas, Zora
20. september 1893, Novo mesto, Slovenija
21. oktober 1976, Ljubljana, Slovenija
Stritar, Bogdana
1. september 1911, Solkan, Slovenija
14. avgust 1992, Ljubljana, Slovenija