Primorski slovenski biografski leksikon

Majnik Andrej, tigrovec, r. 10. nov. 1893 v Volčah pri Tolm., u. 15. nov. 1975 tam. Oče Anton, mati Ana Fon, kmetje; osn. š. v Volčah. M. pevovodja, tigrovec, nadarjen za glasbo, s 15. letom orglal v cerkvi, nato vodil pev. zbor Bralnega pev. društva v Volčah, pobudo mu dal Iv. Laharnar na Šentviški gori, kamor pešačil, se tri mesece učil glasbe pri Laharnarju. 1914 vpoklican v vojsko, se v ruskem ujetništvu pridružil rdeči armadi, imel izkaznico rdeče armade, se vrnil 1918 v porušene Volče, iz begunstva starši, sestre in brata. Spali na senu v za silo s pločevino iz strel. jarkov pokritem na pol porušenem hlevu. Brez hrane, zato sta jo sestri iskali po vaseh in po Benečiji. Volčani so obnovili PD, še preden so začeli obnavljati porušene hiše. M. vodil takoj c. in prosv. zbor, režiral dram. dela, ki so jih predvajali v nahitro postavljeni baraki. Kmalu je ustanovil in vodil številen tamburaški zbor in dijaški orkester tolm. učiteljiščnikov. V pev. zboru sodelovale vse tri sestre, v tamb. zboru brat Tone in sestra Marija. M. vodil knjige Bralnega in pev. društva in vse račune mlekarne, in sicer brezplačno. M. je po napornem celodnevnem delu na polju brez izjeme vsak večer vodil pev. zbor, tamb. zbor in režiral igre. Z zboroma in dram. odsekom nastopal v drugih krajih, posebno pri Sv. Luciji. 1927 so faš. oblasti prepovedale PD, zaplenile klavir, nekaj glasbil in knjig, ki jih člani v vsej naglici niso mogli poskriti. M. je dalje tajno vodil oba zbora in tamb. zbor ter z njimi nastopal in širil upor v odročnih krajih in v Slov. Benečiji. Sodeloval je v narodni antifaš. org. TIGR, širil slov. knjige in ilegalni protifaš. tisk, bil v veliko pomoč bratu Tonetu, ki je bil član izvršnega odb. TIGR. M. se je v začetku NOB povezal z OF, bil prvi preds. vaškega OOF, se sestajal z aktivisti in jim izročal literaturo OF. Pred vojno in potem so bile v hiši pogoste policijske preiskave. Po kapitulaciji It. so našli ukradeni klavir, ga pripeljali v Volče in M. je z zavzetostjo vodil 40-članski mlad. zbor in tamb. zbor, režiral igre in na njegovo pobudo so v konjskem hlevu uredili veliko dvorano za pev. in dramske prireditve. Umrl je star 82 let.

Prim.: T. Rutar, TolmZb 1975; PrimN št. 46, 14. nov. 1975.

Rut

Rutar, Tone: Majnik, Andrej (1893–1975). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi922650/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 9. snopič Križnič - Martelanc, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1983.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine