Primorski slovenski biografski leksikon

PERTOT Adolf, pevovodja in narodni delavec, r. 12. febr. 1903 v Nabrežini, u. 28. sept. 1982 prav tam. Oče Gregor, kamnosek iz Nabrežine, mati Marija Hauptman iz Litije, gospodinja. Med prvo svet. vojno so bili begunci na Štajerskem. že kot 15-leten je pel v c. pev. zboru, v letih 1919/20 pa je v okviru Javne ljud. knjižnice sodeloval v dram. odseku. 1926 se je vpisal v Maličevo glasb. š. v Trstu in izšel iz nje 1929 kot pevovodja. Že prej je prevzel vodstvo c. pev. zbora, ki ga je do tedaj vodil kurat V. Vodopivec. Zbor je vodil skozi najhujše čase faš. nasilja, gojil ni samo c. pesmi, ampak tudi narodne in umetne. Istočasno je bil član tajne organ. TIGR. Odklonil je, da bi vodil ital. pev. zbor, zaradi vsega tega so ga 1940 konfinirali v Ariano Irpino v pokraj. Avellino. Po prestani kazni 1941 se je vrnil na svoje mesto, 1943 pa je moral spet v konfinacijo v Fossalon v Furlaniji. Po ital. premirju 8. sept. 1943 se je vrnil k svojemu zboru, istočasno je postavil na noge nov mlad. pev. zbor. Dec. 1943 je bil med pobudniki in ustanovitelji slov. šole, ki so jo odprli jan. 1944 in je delovala do konca vojne. Febr. 1944 je moral skupaj z drugimi Nabrežinci v Nemčijo, od koder se je vrnil sept. 1945. Po vrnitvi ga je žpk Rejec spet pritegnil za organista in pevovodjo c. pev. zbora in na tem mestu je ostal do začetka šestdesetih let. Dec. 1947 se je udeležil ustanov, občnega zbora SDZ za Trž. ozemlje in bil izvoljen v glavni odb. V okviru kraj. sekcije SDZ za obč. Devin-Nabrežina je bil soustanovitelj pev. zbora A. Tance in njegov zvesti član do konca. Prav tako je bil do konca član Slov. skupnosti, kateri je posredoval svoja bogata izkustva kult. in polit. delavca. Slov. skupnost mu je 1975 podelila zlato odličje. – Sin Gregor je napovedovalec Radia Trst A in je bil član Radijskega odra.

Prim.: St. Kosmina, V Nabrežini je umrl A. P., PDk 3. okt. 1982 s sl.; podatki sina Gregorja 3. apr. 1984 (arh. PSBL).

Jem.

Jevnikar, Martin: Pertot, Adolf (1903–1982). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi941190/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (13. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 11. snopič Omersa - Pirejevec, 2. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1985.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine