Babuder, Maks (1940–)
Vir: Arhiv SBL

Novi Slovenski biografski leksikon

BABUDER, Maks, elektrotehnik (r. 12. 2. 1940, Materija). Oče Avgust, mehanik, mati Marija, r. Jaksetič.

Študiral je na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer je 1964 diplomiral in se kot inženir zaposlil na Elektroinštitutu Milan Vidmar (EIMV) v Laboratoriju za visoke napetosti. Študijsko se je izpopolnjeval na pariškem Centre d'Études et de Recherches (1967–68, kot štipendist francoske vlade), na Westinghouse, Power Systems Project Division, Pittsburgh (1978) in na Central Electricity Generating Board Cockfosters, London (1980). V času izgradnje Jedrske elektrarne Krško je bil 1975 vodja skupine za neodvisni strokovni pregled kakovosti vgrajene opreme ter za preverjanje upoštevanja predpisov in standardov pri izvajanju graditve. 1976 je na EIMV prevzel mesto vodje Oddelka za visoke napetosti (do 1994). 1993 je z disertacijo Promjene naponsko-strujnih karakteristika metal-oksidnih odvodnika prenapona kao posljedica udarnih strujnih opterećenja doktoriral na Univerzi v Zagrebu. 1994 je bil imenovan za direktorja EIMV, ki ga je vodil do 2010. Od tedaj je pomočnik direktorja Inštituta in vodilni raziskovalec na področju tehnološkega razvoja elektroenergetskega sistema.

Na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani je bil 1975 izvoljen v naziv asistenta, 1988 pa v naziv izrednega profesorja. 1988–2007 je tu predaval predmet Visokonapetostna tehnika. Bil je predsednik Tehničnega komiteja pri slovenskem NC CIGRÉ (od 1991) ter predsednik Slovenskega društva za geoelektriko, statično elektriko in strelovode (od 1997).

Raziskovalno se ukvarja z visokonapetostno tehniko, ki je osnova za tehnologijo proizvodnje, prenosa in razdeljevanja električne energije. Njegovo strokovno delo obsega področje prenapetosti in koordinacije izolacije, kontrolo izolacije, dielektrične in ostale preskuse visokonapetostnih naprav, iskanje tehničnih rešitev ter zanesljivost obratovanja sistema. Kot prvi v Jugoslaviji je uporabil metodo merjenja delnih razelektritev v električni izolaciji.

Sodeloval je v številnih raziskovalnih projektih, uvajal nove merilne metode, reševal tehnološke probleme naprav in sistemov ter bil udeležen v postopkih sprejemanja zakonodaje in standardizacije. V okviru krajšega usposabljanja v Laboratoire Central des Industries Électriques (Pariz) je usvojil metodo merjenja delnih razelektritev v električni izolaciji in jo kot prvi pričel uporabljati v nekdanji državi.

Je prejemnik plakete CIGRÉ (2001), ki jo podeljuje Slovenski nacionalni komite CIGRÉ, od 2003 je član Evropske akademije znanosti in umetnosti s sedežem v Salzburgu (član njenega senata je bil 2011–15), 2004 je postal zaslužni član Mednarodnega sveta za velike elektroenergetske sisteme (CIGRÉ). 2019 mu je združenje CIGRE-CIRED podelilo priznanje za življenjsko delo.

Dela

Kritična primerjava metod za merjenje časovne konstante delilnikov za visoke udarne napetosti, Ljubljana, 1972.
Accelerated ageing of high voltage zinc-oxide resistors by repeat application of high current impulses, Proceedings / 8th ISH [also] International Symposium on High Voltage Engineering, Pacifico Yokohama, August 23–27, 1993, Vol. 4, 37–40.
Lʼanalyse du comportement thermique des parafoudres à lʼoxide de zinc en vue de leur application sur le lignes aériennes = Toplotno obnašanje kovinsko-oksidnih odvodnikov ob uporabi na nadzemnih vodih, Ljubljana, 1995 (učno gradivo).
The analysis of expected thermal behaviour of MOA on a 110 kV overhead line focusing in particular the risk of thermal runaway, Rapports = Papers / 39ème session de la CIGRÉ = 39th CIGRÉ Session, Paris, 2000 (računalniška datoteka, soavtor Stane Vižintin).
Uporabnost izmerjenih parametrov delnih razelektritev za oceno stanja zanesljivosti in preostale življenjske dobe statorske izolacije velikih sinhronskih generatorjev, Elektrotehniški vestnik, 72, 2005, št. 4, 220–224.
Milan Vidmar : elektrotehnik svetovnega slovesa, Ljubljana, 2011 (soavtor Krešimir Bakić).

Viri in literatura

Arhiv SBL, vprašalnik za NSBL.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Vižintin, S., Uredništvo: Babuder, Maks (1940–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1016580/#novi-slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 2. zv.: B-Bla. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine