Korpič Horvat, Etelka avtor člankov

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Antončič, Vojko
14. oktober 1946, Temnica, Slovenija