Bedjanič, Peter avtor člankov

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Adlešič, Vera
29. maj 1905, Cerknica, Slovenija
20. januar 1975, Ljubljana, Slovenija
Ahlin, Cvetka
28. november 1927, Ljubljana, Slovenija
30. julij 1985, Hamburg, Nemčija
Balatka, Antonín
27. oktober 1895, Praga, Češka
25. junij 1958, Brno, Češka