Kranjc, Andrej avtor člankov

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Absolon, Karel
16. junij 1877, Boskovice, Češka
6. oktober 1960, Brno, Češka
Agapito, Girolamo
13. marec 1783, Buzet, Hrvaška
24. februar 1844, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Bar, Franci
22. december 1901, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
24. januar 1988, Ljubljana, Slovenija
Bosák, Pavel
14. avgust 1951, Praga, Češka
Brinšek, Bogomil
10. avgust 1884, Ilirska Bistrica – Trnovo, Slovenija
13. september 1914, Soko grad, Srbija
Cerk, Josip
24. november 1881, Logatec – Gorenji Logatec, Slovenija
4. april 1912, Stol, Karavanke, Slovenija
Cvijić, Jovan
12. oktober 1865, Loznica, Srbija
16. januar 1927, Beograd, Srbija
Lupša, Ferdinand
4. maj 1881, Drakovci, Slovenija
31. januar 1945, Radoslavci, Slovenija