Poklici in dejavnosti Arheolog

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Abramić, Mihovil
12. maj 1884, Pulj, Hrvaška
8. maj 1962, Split, Hrvaška
Absolon, Karel
16. junij 1877, Boskovice, Češka
6. oktober 1960, Brno, Češka
Asquini, Girolamo
20. januar 1762, Fagagna, Furlanija - Julijska krajina, Italija
17. februar 1837, Parma, Italija
Baš, Franjo
22. januar 1899, Kamenče, Slovenija
30. april 1967, Ljubljana, Slovenija
Bizarro, Paolo de
1. februar 1811, Bakar, Hrvaška
13. oktober 1908, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Bolta, Lojze
11. julij 1923, Dragomelj, Slovenija
23. avgust 1998, Celje, Slovenija
Božič, Dragan
13. oktober 1951, Ljubljana, Slovenija
Bregant, Tatjana
16. februar 1932, Ruta, Slovenija
14. februar 2002, Golnik, Slovenija
Breščak, Danilo
16. september 1947, Novo mesto, Slovenija
Brodar, Mitja
13. januar 1921, Ljubljana, Slovenija
16. februar 2012, Ljubljana, Slovenija
Brodar, Srečko
6. maj 1893, Ljubljana, Slovenija
27. april 1987, Ljubljana, Slovenija
Budja, Mihael
16. december 1951, Brežice, Slovenija
Carli, Gian Rinaldo, grof
11. april 1720, Koper, Slovenija
22. februar 1795, Milano, Italija
Ciglenečki, Slavko
24. januar 1949, Celje, Slovenija
Ferk, Franc
16. november 1844, Gomilica, Štajerska, Avstrija
12. november 1925, Gradec, Štajerska, Avstrija
Gnirs, Anton
18. januar 1873, Žatec, Češka
13. december 1933, Loket, Češka
Guštin, Mitja
10. september 1947, Maribor, Slovenija
Harej, Zorko
17. januar 1949, Dornberk, Slovenija
24. julij 1990, Nova Gorica, Slovenija
Jarc, Franc
3. februar 1845, Dolnji Ajdovec, Slovenija
14. oktober 1911, Ljubljana, Slovenija
Kandler, Pietro
23. maj 1805, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
17. januar 1872, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Lasič, Andrej
17. januar 1870, Renče, Slovenija
18. februar 1923, Goče, Slovenija
Leben, France
4. julij 1928, Vincarje, Slovenija
15. november 2002, Vincarje, Slovenija
Majonica, Enrico
26. avgust 1853, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
4. december 1916, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Mantuani, Josip
28. marec 1860, Ljubljana, Slovenija
18. marec 1933, Ljubljana, Slovenija
Marchesetti, Carlo de
17. januar 1850, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
1. april 1926, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Müllner, Alfonz
23. september 1840, Velikovec, Koroška, Avstrija
27. marec 1918, Dunaj, Avstrija
Novaković, Predrag
18. september 1963, Postojna, Slovenija
Osmuk, Bernarda
21. september 1944, Kokra, Slovenija
Pečnik, Jernej
24. avgust 1835, Cesta (Dobrepolje, obč.), Slovenija
12. junij 1914, Ljubljana, Slovenija
Peruzzi, Franc
25. november 1824, Brezovica pri Ljubljani, Slovenija
5. februar 1899, Vače, Slovenija
Petru, Peter
15. december 1930, Laško, Slovenija
20. april 1983, Ljubljana, Slovenija
Plesničar, Ljudmila
12. december 1931, Sežana, Slovenija
10. julij 2008, Ljubljana, Slovenija
Premerstein, Anton, pl.
6. april 1869, Ljubljana, Slovenija
6. februar 1935, Marburg, Nemčija
Rutar, Simon
12. oktober 1851, Krn, Slovenija
3. maj 1903, Ljubljana, Slovenija
Rutar, Tomaž
10. december 1807, Poljubinj, Slovenija
29. marec 1877, Most na Soči, Slovenija
Saria, Balduin
5. junij 1893, Ptuj, Slovenija
3. junij 1974, Gradec, Štajerska, Avstrija
Schmid, Valter
18. januar 1875, Kranj – Gaštej, Slovenija
24. marec 1951, Gradec, Štajerska, Avstrija
Schober, Arnold
16. april 1886, Podsreda, Slovenija
16. avgust 1959, Gradec, Štajerska, Avstrija
Schön, Jurij
1859, Lanzendorf, Avstrija
1920, Dunaj, Avstrija
Seidl, Johann Gabriel
21. junij 1804, Dunaj, Avstrija
18. julij 1875, Dunaj, Avstrija
Siauve, Etienne Marie
1757
5. julij 1758
Saint-Etienne, Francija
12. julij 1812, Rusija
Skrabar, Viktor
14. februar 1877, Ptuj, Slovenija
12. julij 1938, Ormož, Slovenija
Smodič, Anton
19. januar 1905, Gradec, Štajerska, Avstrija
15. maj 1960, Visoko, Bosna in Hercegovina
Stancovich, Pietro
24. februar 1771, Barban, Hrvaška
12. marec 1852, Barban, Hrvaška
Starè, Francè
13. april 1924, Šmartno pri Litiji, Slovenija
18. avgust 1974, Ljubljana, Slovenija
Svoljšak, Drago
21. januar 1941, Ljubljana, Slovenija
Szombathy, Josef
11. junij 1853, Dunaj, Avstrija
9. november 1943, Dunaj, Avstrija
Šašel, Jaroslav
21. januar 1924, Šmarje pri Jelšah, Slovenija
25. marec 1988, Ljubljana, Slovenija
Tavano, Sergio
13. marec 1928, Gorica, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Urleb, Mehtilda
27. marec 1931, Maribor, Slovenija
Valič, Andrej
8. oktober 1931, Preddvor, Slovenija
28. marec 2003, Golnik, Slovenija
Vidrih, Verena
13. november 1952, Čehovini, Slovenija