Primorski slovenski biografski leksikon

Guštin Mitja, arheolog., r. 10. sept. 1947 v Mariboru, živi v Lj. in Piranu. Oče Julij, podjetnik, mati Ernestina Školč (op. ur.: Ernestina Školc), šivilja. Rod po očetovi strani izvira iz Pirana (op. ur.: iz Bele krajine). G. je odraščal v Piranu, tu in v Portorožu je obiskoval osn. š. (1954–62), prav tako gimn. (1962–66) in v Piranu maturiral (1966). Arheologijo je študiral na Filozof. fak. v Lj. (1966–72), spomladi 1972 diplomiral s temo Predlog za razdelitev železne dobe na Notranjskem in Krasu (Prešernova nagrada U. Lj. 1973) in doktoriral 1987 s temo o mlajši železni dobi v Posočju. G. je izrazit predstavnik lj. prazgod. šole (utemeljitelj S. Gabrovec). Po študiju je bil najprej kustos za arheologijo v Posavskem muzeju v Brežicah (1974–85), zatem vodja znanstvenega tiska na SAZU (1986–89), vmes pa samostojni kult. delavec. Od 1989 je predstojnik na Oddelku za arheologijo Filoz. fak. v Lj., kjer je hkrati docent za metodologijo arheološkega dela. Posveča se pretežno raziskovanju in študiju železne dobe in v njenem okviru posebej latenskemu obdobju in keltstvu v vzhodnih Alpah ter na ozemlju bivše Jsle. Hkrati pa je kot izvrsten organizator deloval in deluje v številnih upravnih in društvenih odborih in komisijah ter uredništvih. Predvsem na teritoriju posavskega muzeja je G. opravil vrsto arheoloških izkopavanj, posebej odmevna na keltskih nekropolah v Brežicah in v Dobovi, v železnodobni naselbini na Libni ali v V. Malencah. V Posavskem muzeju je postavil tudi stalno arheološko zbirko ter osnoval na mainško šolo oprto konservatorsko delavnico. Študijsko in izkopavamo je G. tesno povezan s Primorsko. V delu Notranjska (Katalogi in monografije 17, Lj. 1987) je postavil kronologijo železne dobe notranjske železnodobne province, v delu Posočje v mlajši železni dobi (Katalogi in monografije 27, Lj. 1991) pa je prvič v celoti objavil doslej znano latensko dediščino iz Posočja ter jo vmestil v sočasno keltstvo. Vodil je tudi obsežna arheološka izkopavanja v Kopru (kapucinski vrt, Sv. Klara; razstava in katalog Koper med Rimom in Benetkami. Koper 1989). Z razpravami, strok. članki in poročili je nastopal v domačem in tujem strok. tisku (npr. ArhV, Situla, knjige Posavskega muzeja, Preistoria Alpina, Aquileia Nostra, Archaeo-logisches Korespondenzblatt, Arheološki pregled, Enc Sje, Les dossiers).

Prim.: Osebni podatki; Enc Sje 3, str. 409; GorLtk.

Svolj.

Svoljšak, Drago: Guštin, Mitja (1947–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1011590/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (18. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine