Slovenski biografski leksikon

Valič Andrej, arheolog, r. 8. okt. 1931 v Preddvoru pri Kranju zdravniku Viktorju in Ivanki r. Rustja, živi v Kranju. Osn. šolo je obiskoval 1939–43 v r. kraju, gimn. 1943–4 v Clcu, 1945–50 v Kranju, arheol. študiral 1953–7 v Lj. Služboval je 1950–3 kot blagovni knjigovodja pri trg. podjetju Kokra v Kranju, od 1957 dalje pa tu v Mest. muzeju (od 1963 Gorenj. muzej), kjer je 1963 opravil strok. izpit za kustosa arheologije in dela kot muzej. svetovalec. Odlikovan je bil 1966 z redom dela s srebrnim vencem. – V muzeju se je posvetil proučevanju staroslovan. arheologije in antičnega obdobja na Gorenj. in v sosednjih pokrajinah, popularizaciji muzealstva ter arheol. spomeniškovarstveni problematiki. Vodil je izkopavanja, mdr.: staroslovan. grobišča Na sedlu pod blejskim gradom (1960, 1968), ilirske, staroslovanske srednjev. nekropole ter kasnoantične in srednjev. sakralne arhitekture v Kranju (1964, 1965, 1969, 1972, 1973), kasnoantičnega gradišča nad Pivko pri Naklem (1967), kasnoantične naselbine na Ajdni nad Potoki (1976). Zaščitna dela, mdr. na Veliki planini (1960), v gradišču Njivice nad Begunjami (1961), na Vodiški planini nad Kropo (1961), v Smokuču (1962), v Srednjih Bitnjah (1962), Vrbi (1962), Tupaličah (1963), na Čevcu nad Žabljami (1964), na Mlaki (1964), v Šenčurju pri Kranju (1964), na Laborah pri Kranju (1965), v veži Mestne hiše v Kranju (1966). Sodeloval z NM pri raziskovanju zgodnjega antičnega žarnega grobišča v Bobovku pri Kranju (1955, 1957), ilirskega gradišča Dunaj pri Jereki (1959), na Žalah pri Srednji vasi v Bohinju (1959), staroslovan. grobišča in zgodnjesrednjev. arhitekture na blejskem otoku (1962, 1963, 1964). Z Inšt. za arheologijo SAZU pri raziskavi paleolit. najdišča (v cerkvi na Poljšici) pri Gorjah (1966) in jame Šibrnice pod blejskim gradom (1974). S Pokrajin. muzejem v Mrbu pri arheol. topografiji Pomurja (Ljutomer z okolico, 1960). Opravil je terenska arheol. sondiranja in odkrivanja staroslovan. grobišč v Šmartnem pri Cerkljah (1968), skeletnih grobov v Mostah pri Žirovnici (1971), sakral. kasnoantične in roman. arhitekture v Ratečah (1972, 1973). S slov. arheol. društvom je sodeloval pri snovanju in oblikovanju 5- in 15-letnega programa raziskovanja zgodnjega srednjega veka Sje (za Sklad B. Kidriča 1970/1). – Uredil je več razstav in objavil kataloge, mdr.: Stalna arheol. razstava v Gorenj. muzeju (1965, 1974), Staroslovanski Kranj (1965), Arheol. in dokumentarna razstava najdb in najdišč Gorenj. in mesta Kranja (1971–2). Sodeloval je pri terenski dokumentaciji srednjeveških gradov na Gorenjskem (1967).

Napisal je knjigi Staroslovansko grobišče na blejskem gradu (Izkopavanja 1960), 1964 (oceni: Delo 1964, št. 342; ZČ 1967, 281–2), ki prinaša važno gradivo v zvezi z naseljenostjo Bleda in okolice od prazgod. časov do zgod. sred. veka, ter poljudni pregled Arheološki spomeniki Gorenjske, 1977. Objavlja razprave in članke, mdr.: Drugo začasno poročilo o izkopavanjih v Bobovku pri Kranju (ArhV 1958/9, 133–72, skupaj s P. Petrujem), Kranj z okolico v rimski dobi (900 let Kranja, 1960, 31–7), Staroslovansko grobišče v Smokuču pri Žirovnici in Srednjem Bitnju pri Kranju (ArhV 1962/3, 565–78), Antični stavbni kompleks na Rodinah (ib. 1964/5, 321–37, skupaj s S. Petru), Staroslovanski Kranj (ib. 1967, 417–25), Staroslovansko grobišče »Na Sedlu« pod blejskim gradom (ib. 1969, 218–38), Po zgod. poteh v okolici Jesenic (Jeklo in ljudje 1964, 475–8), Arheol. najdbe v Kranju in okolici 1960–70 (Kranjski zbornik 1970, 185–91), Oris 20-letnih raziskovanj grobišča v Kranju (ib. 1975, 159–67), Arheološka dokumentacija pri izkopavanjih staroslovan. grobišča v Kranju (Varstvo spomenikov 1974, 47–50). V okviru Inšt. za arheologijo SAZU je prispeval štev. prispevke za Arheološka najdišča Sje, 1975 (arheol. topografija za območje Gorenjske). Strok. ocene, poročila o mednar. kongresih in poljudne članke piše mdr. v Argo, Glas, Snovanja (Kranj). – Prim.: osebni podatki; SBibl; TT 1959, št. 29. Petrè

Petrè, Fran: Valič, Andrej (1931–2003). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi757342/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine