Slovenski biografski leksikon

Peruzzi (Peruci) Franc, starinoslovec, r. 25. nov. 1824 cerkovniku in orglavcu na Brezovici pri Lj., u. 5. febr. 1899 na Vačah. Dovršil je 4 razr. normalke v Lj., bil nekaj let pri trgovini, obiskoval 1846–7 učit. pripravniški tečaj, a konzist. izpit je napravil šele sept. 1862. L. 1848 je nadomeščal bolnega brata v šoli na Premu, nato pomagal očetu na Brezovici, dobil nov. 1852 službo šol. pomočnika v Cerknici, postal nov. 1855 prov. učitelj v Št. Vidu pri Vipavi, okt. 1861 na Dolah pri Litiji, 1877 stalen na Vačah, in ko se je šola razširila v dvorazr., je bil tu do upokojitve 1887 nadučitelj. Zaradi svojega mirnega značaja, dobrosrčnosti in marljivosti v šoli in izven nje je bil povsod priljubljen. Že na Dolah je s svetokriškim učiteljem Kastelcem izkopaval prazgodovinske stvari, ki sta jih dobila turnski grof Pace in dež. muzej v Lj. Z njegovim prihodom na Vače datira 1878 odkritje in začetek izkopavanj po svojem bogastvu znamenitih grobišč iz ilirskohallstattske dobe. Kopal je pod Dežmanovim vodstvom za lj. muzej, pod Hochstetterjevim, ki imenuje P.-ja »eine lebende Chronik aller Funde und Ereignisse in Krain« (1880), in Hauerjevim za dunajski dvorni muzej; z njegovo pomočjo so izkopavali na Vačah knez Ernst Windischgrätz, grof Gundakar Wurmbrand, Szombathy in dr. Med vaškimi najdbami, ki jih hrani lj. muzej, je poleg velikanskih žar in raznega lepotičja zlasti omeniti umetniško izdelano situlo (1882), mnogo dragocenih starin pa je pošiljal na Dunaj. Za to delovanje je prejel od dež. odbora in dvornega muzeja več priznanj. — Prim.: Lužar, UT 1899, 109 in DS 1899, 480 (s sliko); Novak, Zgodov. brezoviške župnije, ZZ 1907, 1003 (ponat. 217). Šr.

Šlebinger, Janko: Peruzzi, Franc (1824–1899). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi416087/#slovenski-biografski-leksikon (19. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 6. zv. Mrkun - Peterlin. Franc Ksaver Lukman Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1935.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine