Slovenski biografski leksikon

Smodič Anton, starinoslovec in etnograf, r. 19. jan. 1905 v Gradcu Antonu in Ani r. Grotte, u. 15. maja 1960 v Visokem (Bosna). Obiskoval je osn. šolo v Gradcu, 1.–4. razr. gimn. v Ptuju, učiteljišče v Mrbu. Nekaj časa je študiral v Lj. na medic., potem na filoz. Fak. – Učiteljeval je v Ptuju, 1940–5 bil tu kustos Mest. muzeja, od 1945 do odpusta 26. jan. 1951 njegov ravnatelj, nato nastavljenec Antropol. inštituta do 1952, nekaj časa tudi v Zemaljskem muzeju v Sarajevu in nazadnje do smrti kustos v muzeju v Visokem. – S. se je posebno zanimal za starinoslovje, v Ptuju je delal v Muzej. društvu. Objavljal je članke o izkopavanjih in novih najdbah predvsem v Ptuju: Bronasta ključavnica z masko iz Poetovia (Arheol. vestnik 1953, 59–68); Dve rim. keramični peči iz Ptuja (ib. 1959, 39–45 s slikami); Rim. kameja iz Poetovia (ČZN 1938, 34 sl.); Najdbe Zevsovega reliefa v Ptuju. Sledovi Jupitrovega svetišča ok. grajskega hriba (J 1938, št. 41); Naš nepoznani Ptuj … (ib., št. 211); Na sledovih rim. vodovoda od Frama do Ptuja (ib., št. 229); Ptujska kužna kronika (S 1939, št. 178); Ruski vojaški pohodi čez Ptuj (KMD 1949, 113–6); Poetovio der Vicus Fortunae. Erfolgreiche hist. Forschungsarbeit d. Museumsver. in Ptuj unter d. Leitung d. berühmten Grazer Archeol. Univ. Prof. Dr. Walter Schmid (Mariborer Zg 1935, št. 248); Stumme Zeugen d. grossen Vergangenheit Poetovios, Sankt Viktorinus Bischofssitz endlich gefunden … (ib. 1936, št. 107); Zollstation Poetovio (ib. 1937, št. 69, 172–4); Alt Ptuj verschwindet … (ib. 1938, št. 92); Ernstes und Lustiges … (št. 119); Denkmäler d. Vergangenheit. Das grosse keltisch-römische Gräberfeld von Formin bei Ptuj (ib. 1941, št. 1); Starinska izkopavanja v Ptuju (S 1937, št. 208); Odkritje reliefa Nutrices Augustae v Ptuju (ib. 1937), št. 196); Stari Poetovio (NR 1930–1, II, 2); – O ostalih krajih in o arheol. na splošno: Arheol. odkritja v Grobelcah-Šmarje pri Jelšah (S 1934, št. 219); Nove latenske najdbe na Dravskem polju (ČZN 1940, 1–25); Znamenita nova odkritja na Ptujskem polju (Tov 1957, 989 s slikami); Bronaste depojske najdbe v Črmožišah in severovzh. Sji (Arheol. vestnik 1955, 82–96 s slikami); Bronasti depo iz Miljane (ib. 1956, 43–50 s slikami); Kaj nam povedo grobišča … o življenju starih Slovencev (KMD 1947, 81–8 s slikami); – Zanimal ga je tudi arhiv: Rodbina Guffante (Pax et bonum 1939, 172–4) ter etnografija: Orači na Drav. polju (Et 1944, 100); Vloga pozavčinov v prleškem gostovanju (SE 1960, 175–86). – Iz kronike M. Slekovca (gl. čl.) je objavil Nar. običaji pri Sv. Marku niže Ptuja (KMD 1946, 63–6); opisal je Vinarski muzej v Ptuju (Tov 1947, 989; KMD 1948, 137–43). – Prim.: matični urad Visoko; podatki S-eve vdove, Sarajevo. Ššl.

Šašel, Jaroslav: Smodič, Anton (1905–1960). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi587083/#slovenski-biografski-leksikon (25. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 10. zv. Schmidl - Steklasa. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1967.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine