Poklici in dejavnosti Muzealec

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Baš, Franjo
22. januar 1899, Kamenče, Slovenija
30. april 1967, Ljubljana, Slovenija
Bavdaž, Jurij
4. september 1928, Kanal, Slovenija
27. december 2011, Ljubljana, Slovenija
Bevk, Samo
27. avgust 1956, Ljubljana, Slovenija
Brelih, Savo
5. maj 1927, Ljubljana, Slovenija
2. marec 2012, Ljubljana, Slovenija
Ciglič, Zvona
6. december 1948, Ajdovščina, Slovenija
Čeplak Mencin, Ralf
12. junij 1955, Ljubljana, Slovenija
Delavec, Avgust
11. december 1918, Dovje, Slovenija
22. februar 2005, Mojstrana, Slovenija
Dežman, Karel
3. januar 1821, Idrija, Slovenija
11. marec 1889, Ljubljana, Slovenija
Hohenwart, Franc Jožef Hanibal, grof
24. maj 1771, Ljubljana, Slovenija
2. avgust 1844, Ljubljana, Slovenija
Orel, Boris
2. marec 1903, Brnca, Koroška, Avstrija
5. februar 1962, Ljubljana, Slovenija
Plestenjak, Karel
27. januar 1914, Ljubljana, Slovenija
12. april 1963, Nova Gorica, Slovenija
Rak, Amand
10. oktober 1847, Ljubljana, Slovenija
28. september 1919, Maribor, Slovenija
Schiffrer, Ana
17. junij 1867, Lukovica pri Domžalah, Slovenija
23. julij 1915, Dunaj, Avstrija
Smodič, Anton
19. januar 1905, Gradec, Štajerska, Avstrija
15. maj 1960, Visoko, Bosna in Hercegovina
Teplý, Bogo
10. januar 1900, Velika Loka (Trebnje, obč.), Slovenija
13. julij 1979, Maribor, Slovenija
Trošt, Janko
20. januar 1894, Razdrto (Postojna, obč.), Slovenija
20. avgust 1975, Ljubljana, Slovenija
Vertin, Janko
12. maj 1897, Medvode – Preska, Slovenija
17. januar 1983, Ljubljana, Slovenija
Vilhar, Leo
30. oktober 1899, Veliki Otok, Slovenija
22. oktober 1971, Sežana, Slovenija
Vovko, Andrej
22. marec 1947, Seeboden, Koroška, Avstrija
5. september 2015, Ljubljana, Slovenija
Ževart, Milan
16. april 1927, Podkraj pri Velenju, Slovenija
24. september 2006, Slovenj Gradec, Slovenija
Žolnir, Bogdan
13. april 1908, Olimje, Slovenija
28. november 1997, Slovenj Gradec, Slovenija