Slovenski biografski leksikon

Žolnir Bogdan, muzealec, r. 13. aprila 1908 v Olimju pri Podčetrtku šol. upravitelju Oskarju in Antoniji r. Wirth, živi v Slovenj Gradcu. Meščan. šolo 1920–3 in učiteljišče 1923–7 je obiskoval v Mrbu. Od 1927 je učil na osn. šoli v Ribnici na Pohorju (usposob. izpit 1929), od 1935 v Poljčanah, Šmartnu pri Sl. Gradcu idr. Ob okupaciji 1941 so ga Nemci aretirali in z družino izgnali v Srbijo, kjer se je vključil v NOB (do 1942 v Užicu, potem v Kruševcu, kjer je bil mdr. komandir 2. čete 5. bat. 3. dopolnilne brigade). Po osvoboditvi je učil na raznih osn. šolah, od 1947 na nižji gimn. v Sl. Gradcu, od 1953 pa bil ravnatelj Okraj. muzeja NOB Sl. Gradec (od 1980 Kor. pokraj. muzej revolucije); Ž. ga je ustan. 1951, a že od 1947 zanj zbiral gradivo. Upokojen je bil 1974, honor. sodel. še do 1983 (od 1976 z nazivom muzej. svetovalec). – Odlikovanja: red dela s srebr. vencem (1951), zaslug za narod s srebr. zvezdo (1951) in srebr. žarki (1968), red bratstva in enotnosti (1963), Valvasorjeva nagrada (1973).

Za muzej v Sl. Gradcu je zbral in ur. ok. 20 tek. metrov dokumentov in pričevanj, 2000 fotografij, ok. tisoč muzealij idr. (prim. M. Britovšek, NRazgl 1966, 268; J. Fischer, Kron 1966, 131–2). 1951 je postavil stalno razstavo in jo dopolnjeval, sestavil katalog (1962). Obnovil je partiz. bolnico Trška gora pod Malo Kopo (1965) in tam ur. stalno muz. zbirko (1968), v Dravogradu postavil muz. zbirko o nacist. nasilju v gestap. ječi (1967), pripravil vrsto občasnih razstav o NOB. Sodel. je pri postavljanju spomenikov, pri obnavljanju nepremičnih spomenikov NOB idr. ter tako uspešno ohranjal izročila NOB. O vojnem času 1941–5, ki ga je raziskoval, je napisal ok. sto člankov, predvsem za lista Kor. fužinar (1953, št. 4: Razvoj NOB v Mežiški dolini; 1956, št. 10/12: Vodič po Muzeju NOB v Sl. Gradcu) in Mislinjska dolina (1958, št. 1: Naši ljudje ob prihodu XIV. div. febr. 1944; 1962, št. 13: Spomeniki, plošče, grobnice NOB v Mislin. dolini). Samostojno je izšlo: Slovenj Gradec ob občin. prazniku (1957; vsebuje biogr. heroja F. Vrunča, seznam padlih partizanov in okupat. žrtev v Mislin. dolini) in Partizanski tisk ob Meži, Dravi in Mislinji (1962, spr. beseda P. Žaucer-Matjaž; ocena: F. Filipič, Večer 1962, št. 125).

Prim: osebni podatki; SBibl; F. Škerl, 15 let bibl 1945–59 (1962); Delo 1968, št. 102 (F. Šrimpf); Večer 1978, št. 95 (T. Turičnik); 1983, št. 111 (T. Ivič, vse s sliko); 1988, št. 89; M. Linasi, ZČ 1988, 242–3. – Slika: arhiv SBL. Ževart

Ževart, Milan: Žolnir, Bogdan (1908–1997). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi909440/#slovenski-biografski-leksikon (21. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine