Poklici in dejavnosti Biolog

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Bačar, Rafael
2. januar 1902, Divača, Slovenija
21. april 1975, Ljubljana, Slovenija
Bajd, Barbara
24. september 1949, Ljubljana, Slovenija
Batič, Franc
27. september 1948, Gornji Dolič, Slovenija
Bavcon, Jože
23. januar 1962, Ljubljana, Slovenija
Beck von Mannagetta, Günther
25. avgust 1856, Bratislava, Slovaška
23. junij 1931, Praga, Češka
Bernot, Ciril
7. februar 1900, Hinje (Žužemberk, obč.), Slovenija
26. avgust 1961, Ljubljana, Slovenija
Bevk, Stanislav
2. maj 1875, Šentvid pri Lukovici, Slovenija
29. februar 1956, Ljubljana, Slovenija
Bole, Jože
17. junij 1929, Ljubljana, Slovenija
26. december 1995, Ljubljana, Slovenija
Božič, Ivo A.
6. junij 1945, Cerovec pri Črešnjevcu, Slovenija
Brancelj, Anton
12. november 1957, Iška, Slovenija
Brelih, Savo
5. maj 1927, Ljubljana, Slovenija
2. marec 2012, Ljubljana, Slovenija
Bufon, Zmago
16. avgust 1910, Trst – Rojan, Furlanija - Julijska krajina, Italija
29. april 1973, Ljubljana, Slovenija
Bulog, Boris
25. julij 1949, Ljubljana, Slovenija
Carnelutti, Jan
30. januar 1920, Ljubljana, Slovenija
8. november 2012, Ljubljana, Slovenija
Culiberg, Metka
12. september 1950, Ljubljana, Slovenija
Čarni, Andraž
11. avgust 1962, Ljubljana, Slovenija
Čelik, Tatjana
24. avgust 1968, Maribor, Slovenija
Čokl, Andrej
16. junij 1947, Ljubljana, Slovenija
Dakskobler, Igor
16. maj 1957, Jesenice (Jesenice, obč.), Slovenija
Detela, Leon
12. december 1902, Jelšane, Slovenija
14. november 1982, Ljubljana, Slovenija
Fakin, Anton
13. junij 1885, Škrbina, Slovenija
2. julij 1963, Ljubljana, Slovenija
Grošelj, Pavel
9. februar 1883, Ljubljana, Slovenija
26. januar 1940, Zagreb, Hrvaška
Jesenko, Fran
14. marec 1875, Škofja Loka, Slovenija
14. julij 1932, Ljubljana, Slovenija
Megušar, Franc
8. december 1876, Kamna Gorica, Slovenija
3. avgust 1916, Rudka Miryńska, Ukrajina
Pertot, Marina
17. julij 1944, Trst – Barkovlje, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Poljanec, Leopold
23. september 1872, Brežice, Slovenija
8. avgust 1944, Maribor, Slovenija
Růžička, Vladislav
2. julij 1870, Brno, Češka
18. marec 1934, Praga, Češka
Stossich, Adolf
16. januar 1824, Reka, Hrvaška
25. junij 1900, Trst, Furlanija - Julijska krajina, Italija
Strgar, Vinko
29. julij 1928, Leskovec pri Krškem, Slovenija
2. marec 1992, Ljubljana, Slovenija
Sušec - Michieli, Štefan
15. maj 1933, Ljubljana, Slovenija
29. junij 1968, Ljubljana, Slovenija
Sušnik, Franc ml.
28. december 1930, Prevalje (Prevalje, obč.), Slovenija
12. september 1996, Prevalje (Prevalje, obč.), Slovenija
Štirn, Jože
1. december 1934, Ljubljana, Slovenija
Šuštar, Francè
12. oktober 1923, Ljubljana – Šmartno pod Šmarno goro, Slovenija
Tarman, Kazimir
4. marec 1930, Maribor, Slovenija
Tregubov - Budnar, Ana
23. november 1915, Ljubljana, Slovenija
7. december 2004, Mengeš, Slovenija
Us, Helena
17. september 1901, Ljubljana, Slovenija
27. november 1988, Ljubljana, Slovenija
Us, Peter
20. oktober 1897, Aleksandrovka, Rusija
5. september 1977, Ljubljana, Slovenija
Wraber, Maks
16. september 1905, Spodnja Kapla, Slovenija
14. maj 1972, Ljubljana, Slovenija
Zarnik, Boris
11. marec 1883, Ljubljana, Slovenija
13. januar 1945, Zagreb, Hrvaška
Zei, Miroslav
25. julij 1914, Nabrežina, Furlanija - Julijska krajina, Italija
2. november 2006, Zadar, Hrvaška
Zor, Leopold
16. oktober 1919, Ljubljana, Slovenija
16. marec 2009, Ljubljana, Slovenija
Žener, Borut
13. maj 1935, Maribor, Slovenija
5. januar 1974, Ljubljana, Slovenija