Slovenski biografski leksikon

Tarman Kazimir, biolog, ekolog, r. 4. marca 1930 v Mrbu nameščencu Viktorju in Mariji r. Žerovnik, živi v Lj. Osn. šolo je 1936–40 obiskoval v Mrbu, gimn. 1940–8 v Lj.; štud. biologijo na lj. univ. in 1953 dipl V l. 1954–60 je bil asist. naravosl.-matem. fak., vmes 1956–7 na študij. poglabljanju v zool. inšt. univ. na Dunaju, 1959 v Kielu in i. l. na inšt. za morsko biologijo Max Planckove ustanove v Wilhelmshavnu, 1960/1 pa štipendist UNESCO v Angl. (Harpenden), kjer je v Rothamsted Experimental Station obdelal temo Produktivnost favne tal v zvezi s plodnostjo tal. L. 1959 je bil prom. za dr. znan. na osnovi disert. Trihobotrialni organ akarin, 1960 postal docent, od 1968–75 bil izr., od 1975 dalje je red. prof. za ekologijo živali in biologijo strunarjev na biotehn. fak. v Lj.; nekaj let je predaval tudi biol. morja; predaval še na medic. fak. v Lj. in na prirodosl.-matem. fak. v Zgbu. T. je nosilec projekta »varstvo naravn. okolja v Sji« na biotehn. fak., redni sodelavec Inšt. za biol. univ., tu vodi laboratorij za ekologijo živali in zool. tal; bil je podpreds. Saveza ekologa Jsle 1969–71, je član jsl komiteja za izvajanje programa UNESCO (Man and biosphera), sodeluje na seminarjih Zav. za šolstvo SRS in Zav. za spomeniško varstvo Sje. Z referati se je udeležil jsl in mednar. kongresov ter simpozijev biologov, pedobiol. in speleologov: Zgb 1960; Split 1962; Bgd 1962, 1969; Zgb-Reka, Piran 1963; Sarajevo 1963, 1970. — 1954 je prejel Prešern. nagrado (za delo Oribatidna favna Sje); 1976 Levstikovo.

Članke in znanstv. razprave je objavil v revijah: Actes IVe CIS (Lj. 1969), Agronomski glasnik (Zgb 1962), Biološki vestnik (od 1955), Fragmenta balcanica (Skopje 1958), Izdanja (ib. 1962), RSAZU, IV. razr. (1959), Zool. Anzeiger (Leipzig 1961); zbornikih: II. jsl speleol. kongresa (1961), II. kongr. biologa Jsle (Bgd 1963), Zbornik referata internac. cenološkog kolokvija (Zgb 1963), GozdV (1974). Napisal knjige: Človek in narava. 1964 (shrv. prevod Bgd 1966); Živi svet prsti. 1965; Zakaj, zato v ekologiji. 1976; Ekologija. 1977. Prev. in prir. enciklopedij. izdaji: Narava. 1967; B. Morris Parker, Zakladnica narave. 1968; sodeloval pri leksikonih Biologija. 1976; Geografija. 1977; Leksikon CZal. 1973 (geslo sesalci). — Prim.: osebni podatki; ULj 48; ULj 1969, 599–600; Biotehn. fak. 1947–67. Spominski zbornik. 1967, 121; Ko je ko u Jsli. Bgd 1970, 1066; LDk 1967, št. 287 (s sliko). Adč.

Adamič, France: Tarman, Kazimir (1930–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi683331/#slovenski-biografski-leksikon (10. julij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine