Slovenski biografski leksikon

Sušec-Michieli Štefan, biolog, r. 15. maja 1933 v Lj. inž. Štefanu in Darinki r. Dolničar (posvojen 1941 od očima inž. Ludv. Michielija), tu u. 29. jun. 1968. Obiskoval je v Lj. osn. šolo 1939–43, V. gimn. (mat. 1951), študiral biologijo na PMF 1951–6, bil tu hkrati 3 leta demonstrator v Zool. inštitutu, eno leto v Biol. inštitutu fak. za spl. medic. in stomatologijo, od maja 1956 asistent na Inštitutu za biologijo SAZU, sept. 1956 dipl., bil 1958–9 hon. asistent na Biol. inšt. fak. za medic. in stomatolog., marca 1959 prom., jul. 1959–60 služboval na SAZU kot znanstv. sodelavec. S štipendijo UNESCO se je 1959–60 specializiral na univ. v Würzburgu in Tübingenu iz entomologije, žival. fiziologije, fotorecepcije in spektralne občutljivosti insektov. Bil je nato na biotehn. fak. od 1960 docent, od 1965 izr. prof. za primerjalno in spl. fiziologijo z osnovami fiziologije človeka, vodil zoofiziol. laboratorij, organiziral znanstveno delo. Bil je več let v uprav. odborih Prirodosl. in Slov. biol. društva ter Jsla društva fiziologov v Bgdu. Poročal je na biol., zool., entomol., fiziol. kongresih in simpozijih: 1953, 1961, 1963 Zgb; 1957 Gradec; 1958 Split; 1960 Bonn, Dunaj; 1962 Bgd, Garmisch, Linz; 1964 London. — Dobil je 1954 študent. Prešernovo, 1967 nagrado iz sklada Borisa Kidriča.

Objavil je iz svojega specialn. področja članke v publikacijah: a) sam: BiolV (1953, 84–8; 1957, 124–32), Bulletin sci. Youg. (1960, Tom 5, No 3,72), Zbornik II. jsl speleol. kongresa (Lj. 1961, 199–203), Zbornik II. kongresa biologov Jsle (1962, 89–90), Z. Wiener Entomol. Ges. (1962, 153–7), Acta Mus. Mac. Scl. Nat. (1963, Tom 9, No 2, 15–32), Ergebnisse d. Biologie (1963, 83–9), RSAZU (1959, IV. r., 237–86; 1966, 247–51); okr. 20 poljudno-znanstv. in strok. člankov v Proteus (1954–63); — b) z V. Bartolom: Nachrichtenblatt Bayr. Entomol. (1964, No 4/6, 33–59); z Janom Carneluttijem: BiolV (1955, 43–55; 1956, 115–9; 1960, 101–6, 113–22; 1965, 83–9, tu še V. Bartol); č) z J. Boletom: ib. 1956, 90–104; z M. Gogalom: Agronom. glasnik (1962, 504–11), BiolV (1962, 33–44; 1964, 13–20; 1966, 83–9, 97–8); Bulletin sci. Youg. (1962, 61–2); Zbornik III. kongresa Jsl društva za fiziologiju (1963, 58–9); Naturwissenschaften 52 (1964, H. 9, 217–8).

S. je prevedel W. v. Buddenbrock, Živali v ljubezni. 1964. — Urejeval je BiolV 1960 do smrti. — Prim.: LSAZU 1958, 13; Objave univ. v Lj. 1961, št. 25, 150, 153–8; Delo 1968, št. 179, 180, 184 (s sliko); Proteus 1968–9, 16–7. Adč.

Adamič, France: Sušec - Michieli, Štefan (1933–1968). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi631790/#slovenski-biografski-leksikon (29. maj 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine