Slovenski biografski leksikon

Zor Leopold, biolog, v Ljubljani r. 6. (op. ur.: 16.) okt. 1919 strojevodju Leopoldu in Ani r. Holeček ter tu živi. V r. mestu je obiskoval III. drž. real. gimn. (1931–9) in štud. na Fil. fak. zoologijo in botaniko z geologijo, 1946 dipl. Prof. izpit je opravil 1948. Poučeval je biologijo z dopolnilnimi predmeti na raznih šolah: 1945–6 nižja gimn. v Zg. Šiški, 1946–7 v Starem trgu pri Ložu, 1947–8 gimn. na Ravnah na Kor., 1948 v Novem mestu, dve leti gimn. v Bijeljini (BiH), nato v Lj.: 1951–3 Srednja vojnomedicin. šola v Šentvidu, 1953–7 gimn. v Šentvidu in 1957–9 na Poljanah, nazadnje osemletka na Poljanah, kjer je bil 1978 upok. – Proučeval je floro in favno bližnje lj. okolice, posebej Lj. barja. Ob Večni poti za Rožnikom je odkril močvirskega ušivca, dolgolistno ostrico in redko močvirsko vijolico, na Posavju pa še nekaj drugih redkih rastl. vrst. Objavil je okoli 120 prispevkov v časopisih: BiolV (1953: Delo koleopterologa v naravi; 1958: Embrionalni razvoj žuželk), Proteus (1958/9: Nekaj o flori Lj. grada, O flori močvirnatih predelov Lj.; 1959/60: Botanična ekskurzija v Iški Vintgar; 1961/2: Gnezdo na produ; 1964/5: Brezstebelni ušivec; 1967/8: Dolgolistna ostrica v Lj., O flori Lj. in njene bližnje okolice; 1979/80: Mali ponirek, zelenonoga tukalica in mala bobnarica na Tivolskem ribniku), Obz (1987: Botaniziranje na sev. obrobju Lj., Polhograjska Grmada; 1988: Flora Šmarne gore nas vabi, Zanimivo rastlinstvo ob lj. Večni poti), Srce in oko (1989: Za rastlinami po Lj. barju), L, Moj mali svet, Pionir, SČ (1955: Dvospolne čebele) idr. Z besedilom je sodeloval pri izdelavi diafilmov za nazorni pouk biologije: Življenje v stoječih vodah (1962), Zdravilne rastline I, II (1971). - Prim.: osebni podatki; SBibl; Proteus – kazalo, 1968. – Slika: arhiv SBL. Adč.

Adamič, France: Zor, Leopold (1919–2009). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi874421/#slovenski-biografski-leksikon (24. marec 2019). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine