Slovenski biografski leksikon

Žener Borut, biolog, r. 13. maja 1935 v Mariboru elektroinženirju Jožetu in Gabrieli r. Kinčič, u. 5. jan. 1974 v Ljubljani. Mat. je 1953 na I. real. gimn. v Lj., nato 4 semestre štud. elektrotehniko, se 1955 prepisal na biologijo in 1960 dipl. (z usmeritvijo v ribištvo). Prakso je opravil v ribogojnici Gameljne, specializacijo pa 1969–70 kot Humboldtov štipendist na inšt. za ribištvo v Wiessbachu (ZRN). Najprej je bil hon. asistent na biol. inšt. Med. fak (1960–1), po odsluženju voj. roka strok. sodelavec Inštituta za biol. Biot. fak. (1962–4), nov. 1964 izvoljen za asistenta na odseku za zoo- in fitofiziologijo biol. odd. iste fakultete. Od jeseni 1973 je poučeval biologijo na poljanski gimn. v Lj. Na fak. je vodil vaje iz splošne fiziologije živali, sodeloval pri raziskovalni nalogi Spektralna občutljivost insektov. Organiziral je vivarij Inšt. za biologijo, ga ves čas vodil in hkrati razvijal našo akvaristiko. Pridobil si je sloves enega naših najboljših poznavalcev akvaristike in vivaristike.

Napisal je knjigo Akvarij (1964) in razprave v: Zft für vergl. Physiologie (Berlin, 1968: Der Sauerstoffverbrauch verschiedener Farbstadien bei der Wanze Nezara viridula (L.), s Š. Michielijem), RSAZU, 4. r. (1968: Poraba kisika med imaginalnim spreminjanjem barve pri stenici Nezara viridula (L.), s Š. Michielijem), BiolV (1971: Die Verschmelzungsfrequenz der Komplexaugen bei den verschiedenen Farbstadien der Wanze Nezara viridula L.). Več člankov iz akvaristike je od 1956 obj. v Življenju in tehniki, Ribiču, Pionirju in Proteusu. Za Ilustrirano enc. živali (1968) je prevedel poglavje Ribe (z V. Žener). - Prim.: podatki žene Vladke Žener-Štivan (Lj.); arhiv Biot. fak. (Lj.); ULj II, III/2; M. Gogala, BiolV 1973, 161–2 (s sliko); K. Drašlar, Proteus 1973/4, 324–5 (s sliko). Adč.

Adamič, France: Žener, Borut (1935–1974). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi897355/#slovenski-biografski-leksikon (15. junij 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine