Slovenski biografski leksikon

Zei Miroslav, biolog, ihtiolog, r. 25. jul. 1914 v Nabrežini pri Trstu železn. strojevodju Hermanu in Rozaliji r. Cotič, živi v Portorožu (brat Zlatka, gl. čl.). 1924–32 je obiskoval realno gimn. v Mrbu, na Fil. fak. v Lj. 1932–6 štud. biologijo in bil 1940 prom. z dis. Prispevek k sistemu in morfologiji jadranskih vrst družine Maenidae (giric) (povzetek: Godišnjak Oceanogr. instituta, Split 1940; tudi p. o.; vsa dis.: Acta adriatica instituti oceanographici, Split, 1941, v angl.). Specializacijo iz morskega ribištva je opravljal 1937–9 na Oceanografskem institutu v Splitu, 1952 na oceanogr. zavodu v Neaplju in Messini ter na morskih biol. postajah v Kielu, Bremenhavnu in Listu (Sylt). Na Oceanogr. inst. v Splitu je bil 1937–41 asistent, nato znanstv. in višji znanstv. sodelavec do 1948, ko je bil v Lj. na Fil. fak. (kasneje na Naravosl. fak.) izvoljen za izr. prof. (za zoologijo), 1954 pa za red. prof. (za primerjalno anatomijo vretenčarjev, biologijo strunarjev in biologijo morja). Predaval je do 1962, ko je bil imenovan za izvedenca in direktorja oceanogr. projektov tehniške pomoči OZN in vodil 1962–70 projekte za Gano, 1970–3 za Tunis, 1973–5 za zahodno afriško regijo od Maroka do Zaira (s sedežem v Dakarju oz. Rimu). Po vrnitvi v domovino je postal predstojnik Morske biol. postaje v Portorožu (Piranu), 1975 upokojen. Od 1976 redno predava izbirni predmet (ihtiologija in ribiška biologija) na katedri za zool. Biot. fak. v Lj. 1981 je bil ponovno habilitiran za red. prof. na tej fak. (za ihtiologijo z ribiško biologijo ter biologijo morja). Poleg rednih zaposlitev je bil 1951–60 honor. direktor Inšt. za morsko biologijo JAZU v Rovinju, 1960–1 direktor Inšt. za biologijo Univ. v Lj. – Bil je član začasnih misij tehn. pomoči UNDP (Razvojni program OZN) po Zah. Afriki (1964), po Vzh. Afriki (1966), misije UNDP/FAO/UNEP (Program OZN za okolje) po mediteran. državah iz programa marikulture (1978–9), direktor dvomes. mednar. tečaja FAO/UNESCO iz oceanografije in morske biologije za Bližnji vzhod v Carigradu (1963), član panela IAEA (Mednar. agencije za atomsko energijo) za oceno radiobiološkega inštituta v Monacu (1979), član dvomesečne jsl misije za pomoč republiki Sao Tomé-Principe (1980) ter na Zanzibaru (1982). Od 1977 je slov. predstavnik v medvladni oceanogr. komisiji UNESCO in v komisiji za raziskovanje Mediterana CIESM. – Več let je bil preds. biol. sekcije Slov. prirodosl. društva in član ur. odbora BiolV. – Občasno je predaval na univ. v Giessnu (1954), Gradcu (1956), Aleksandriji (1958), Akri (1963–6), Listu (na Syltu 1964) in Freetownu (1967). – 1984 je prejel Grošljevo plaketo.

Z referati se je udeležil štev. domačih in mednar. kongresov in posvetovanj iz zoologije, oceanografije in ribištva, mdr. Bgd 1951, Kopenhagen 1954, Split 1955, Rim, Banyuls sur Mer (Francija) 1959, Zgb 1961, Pariz 1963, 1964, Neapelj in Abidjan 1966, Bergen 1967, Casablanca 1972, Atene 1988, Trst 1990.

Njegovo raziskovalno delo pokriva predvsem področja morskega ribištva in biologije; proučuje taksonomsko in morfološko problematiko nekaterih vrst rib, pomembno je njegovo odkritje obrata spola pri ribah. Kot ekspert tehn. pomoči OZN je mnogo prispeval k razvoju morskega ribištva dežel subtropskega in tropskega območja Afrike, obravnaval ekologijo in biologijo gospodar. pomembnih ribjih vrst, osnove planiranja razvoja morskega ribolova v štev. državah tretjega sveta ter se dosledno loteval reševanja kompleksnih oceanogr. in praktičnih gospodarskih vprašanj morskega ribolova. Kot zun. sodelavec Morske biol. postaje v Portorožu prenaša izkušnje na mlajše sodelavce.

Napisal je knjige: Življenje našega Jadrana (1947, soavtor J. Zhaněl), Človek in ocean (1950, 1961² pred. izd.), Jadranske girice (Maenidae) (1951), Iz ribjega sveta (1951), Morja bogati zakladi (1956), Morski svet (1956), Iz življenja sesalcev (1957), Zoologija (1957), Dvoživke in plazilci (1958), Vretenčarji (1961), Morski ribji trg (1983, z bratom Ladom), Jadranske ribe (1987), Obrazi morja (1987), Življenje v morju (1988). Za Knjigo o Darwinu (1959) je prispeval poglavje Darwinizem pri Slovencih, za knj. Flora und Fauna der Adria (Hamburg 1963) pa pogl. Vertebrata. – Prek 50 razprav in člankov je obj. v dom. in tujih publikacijah, mdr.: Godišnjak Oceanogr. inst. Split (1940: Prilog poznavanja naselja bentoskih riba u kanalima srednje Dalmacije), Zool. proceedings, London (1951: Sex reversal in teleosts), BiolV (1952: Ribarstveno biološka raziskovanja na Jadranu), RSAZU, 4. r. (1955: Doprinos k ekologiji morskega litorala rovinjske okolice), Pubblicazioni della stazione zoologica, Neapelj (1962: Preliminary observations on the life in Posidonia beds), Ghana journal of science (1965: Some facts on Sardinella aurita Val. in relation to temperature), Rep. FAO-EPTA (Program tehnične pomoči OZN) 2001, 9 (1966: Biological investigations of fisheries), Proc. symp. ocean. fish. res. UNESCO, Pariz (1969: Sardines and related species of the eastern tropical Atlantic), Rapports et procès verbaux, Pariz (1970: The catch of Ghanian long range trawlers on the Shelf of Mauritania and Senegal in 1965–7, z M. Ansa-Emmimom), FAO Teh. conference on fish finding, purse-seining and aimed trawling F II, FF/II, FF/70/43 (1970: Clupeid fisheries in tropical eastern Atlantic), FAO Fi: DP/-int./7074/1: 1–11 (1975: Un rapport préparé pour le projet de développement halieutique de l'Atlantique Centre-East), Slovensko morje in zaledje (1977: Stanje jadranskega ribolova s posebnim ozirom na naše ribiške probleme), Ocean management, Amsterdam (1978: Perspectives for mediterranean fisheries and aquaculture). – Za Kol. Prešernove knjižnice je napisal Življenje na morskem dnu (1951) in Ali morske pošasti živijo (1952), za Zbornik Prešernove knjižnice (1952) pa Pomen Jadran. morja za našo državo.

Prim.: arhiv Biot. fak. (Lj.); ULj, I, II; Delo 1972, št. 315 (s sliko); Dnevnik 1976, št. 12; Z. Lovec, Prim. novice 1986, št. 70 (s sliko). Adč.

Adamič, France: Zei, Miroslav (1914–2006). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi861606/#slovenski-biografski-leksikon (11. avgust 2022). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 15. zv. Zdolšek - Žvanut. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1991.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine