Primorski slovenski biografski leksikon

Fakin Anton, šolnik in strokovni pisatelj biolog, r. 13. jun. 1885 v Škrbini na Krasu. Oče Ivan, kmet, mati Jožefa Čotar. Učiteljsko maturo opravil 1905 v Kopru, usposobljenostni izpit 1907, definitivno nameščen 1908. Služboval je v Temnici in Kostanjevici na Krasu (tu že kot nadučitelj) do izbruha prve svet. vojne. 1910 je opravil učit. tečaj za učitelje kmetj. nadalj. š. na dež. kmet. š. v Gor., 1913 pa učit. tečaj na drž. obrtni š. v Ljubljani in postal učitelj obrtno-trgovskih nadaljevalnih š. 1915 je postal pomočnik okraj. šol. nadzornika v Sežani in vodil na okraj. glavarstvu v Sežani referat za vojaške podpore za sežanski okraj. Po prehodu v Jslo je bil eno leto pomočnik okraj. šol. nadzornika v Lj. za lj. okolico. 1919 do 1920 obiskoval učit. tečaj za uč. meščanskih š. in 1920 je opravil diplomski izpit za stalnega učit. meščanskih š. Od 1920 do 1924 je služboval na meščanski š. v Ribnici na Dolenjskem. Do 1921 je poglabljal znanje na Višji pedagoški š. v Zgbu. 1924 je bil premeščen na meščansko š. na Prule v Lj., a že 1929 imenovan za ravnatelja novo ustanovljene š. na Viču (Lj.). Tu je služboval do svoje upokojitve 1946. Pod njegovim vodstvom je bilo na Viču sezidano eno najmodernejših šolskih poslopij v Sji. Bil je nepretrgoma deset let preds. Društva meščanskih učiteljev za Dravsko banovino, sodeloval v Zoološkem društvu v Lj. pod predsedništvom dr. A. Šerka in bil tri leta njegov tajnik. Kot publicist se je F. najprej oglašal že kot mlad učitelj v trž. E, tu je objavljal mnogo zemljepisnih in zgodovinskih člankov o Krasu. Kasneje je sodeloval pri strokovnih listih in pri reviji Razori ter pri Družbi sv. Mohorja (v Koledarju MD 1954 je objavil članka O umetni svili, najlonu in polivinilu; Rastline dolgega in kratkega dne). Napisal je več knjig in učbenikov, tako: Šolski zoo (1929), Šolski botanični vrt in botanične ekskurzije (1930), Državoznanstvo (Družboslovje), I. in II. del (1936–37), Prirodopis živalstva in rastlinstva, I. in II. del (1938–39), Splošna botanika (1950), Splošna botanika in ripetitorij za 1. razred gozdarskega tehnikuma (1950), Iz življenja rastlin (1951), knjiga je izšla v dveh natisih. V Koledarju MD 1954 je objavil tudi narodopisni prispevek Kraška vas Škrbina, ki je bil ponatisnjen v publikaciji Škrbina na Krasu (Nova Gorica 1975; serija Berila, zv. 4).

Prim.: Ročni zapisnik lj. šole.1 1914–15, 128, 130; [Janko Moder], A. F. sedemdesetletnik, KolMD 1955, 120 s sl.; Moder; [Branko Marušič] v Škrbina na Krasu, 1975, 48; Srečko Vilhar, Slovensko učiteljišče v Kopru 1875–1909, Koper 1976, 82.

Brj.

Brecelj, Marijan: Fakin, Anton (1885–1963). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1008550/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (22. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 4. snopič Čotar - Fogar, 1. knjiga. Uredniški odbor Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1977.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine