Novi Slovenski biografski leksikon

BAJD, Barbara (rojstno ime Barbara Tiran), biologinja, pedagoginja (r. 24. 9. 1949, Ljubljana). Oče Jože Tiran, igralec in režiser, mati Vladoša Tiran Simčič, igralka. Mož Tadej Bajd, elektrotehnik, univerzitetni profesor, akademik.

Osnovno šolo in gimnazijo je obiskovala v Ljubljani, kjer je 1968 maturirala na klasičnem oddelku II. gimnazije (danes gimnazija Jožeta Plečnika). Istega leta se je vpisala na študij biologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (UL). Diplomirala je 1976 in nato 1985 na Medicinski fakulteti magistrirala s področja biologije celice. 1993 je na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete UL doktorirala s temo Primerjava funkcionalne odvisnosti oblike kosti in delovanja mišic pri modernem človeku in neandertalcu. Dvakrat je bila na študijskem izpopolnjevanju v Veliki Britaniji (1994 na Univerzi v Leedsu, 1997/98 na Univerzi v Durhamu).

Zaposlena je bila na Inštitutu za biologijo človeka Medicinske fakultete UL (od 1977), od 1988 pa na Pedagoški fakulteti (takratni Pedagoški akademiji) UL, kjer je bila 1996–2002 predstojnica Oddelka za biologijo, kemijo in gospodinjstvo. 2001–09 je bila predsednica Upravnega odbora fakultete. Bila je še članica Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje (2000–04), podpredsednica Sveta za stalno strokovno izobraževanje (2003–07) in od 2011 članica Komisije za učbenike pri Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.

1994 je bila izvoljena v naziv docentka, 1999 pa v naziv izredna profesorica. Poučevala je več predmetov, katerih vsebine so zajemale splošno biologijo, fiziologijo prehrane, biologijo in anatomijo človeka ter metodiko poučevanja biologije. Nekatere teh predmetov je predavala tudi na Univerzi na Primorskem (2003–06). Od 1995 je kot visokošolska učiteljica poučevala tudi na Filozofski fakulteti UL.

Od 1995 sodeluje pri pisanju učbenikov za osnovno šolo s področja naravoslovja in je soavtorica več učbenikov za osnovne šole od prvega do sedmega razreda. Sodelovala je še pri pisanju delovnih zvezkov in priročnikov za učitelje ter pisanju e-učbenikov za osnovno in srednjo šolo (Zgradba, raznolikost in soodvisnost živega pri pouku biologije). Je tudi soavtorica učbenika, ki je prilagojen za slabovidno mladino.

Kot prva v slovenskem prostoru je začela s pisanjem t. i. bioloških ključev, didaktičnega pripomočka v obliki knjižic, ki omogoča samostojno učenje in spoznavanje značilnosti organizmov. Prizadevala si je za uvajanje novih didaktičnih pristopov v slovenske učbenike. Mdr. je avtorica računalniškega programa Spoznajmo okolja ter didaktičnih knjižic Pojdimo k mlaki in Pojdimo k morski obali. V reviji Proteus je objavljala članke o najdbah človečnjakov in njihovem pomenu za razumevanje evolucije človeka.

1998 je s sodelavci prejela nagrado RS na področju šolstva, 2004 pa zlato plaketo Univerze v Ljubljani.

Dela

The generation of basic ecological concepts : an alternative approach, Teacher education for the environment : European perspectives, New York-London, 1996, 123–134 (soavtor Simon Bailey).
Significant influences on the development of adults' environmental awareness in the UK, Slovenia and Greece, Environmental Education Research (Abingdon), 4, 1998, 429–444 (soavtorji Joy A. Palmer, Jennifer Suggate, Elissavet Tsaliki).
Palaeoanthropology and education in Slovene schools : the importance of providing students with some knowledge of human evolution, Anthropological notebooks, 6, 2000, 115–125.
Pojdimo k morski obali, Ljubljana, 32004.
Young people's heroes in Ireland and Slovenia, Irish journal of psychology (Galway), 26, 2005, 137–148 (soavtor Hugh Gash).
Trainee teachers' ideas about endangered birds, Journal of Biological Education (London), 41, 2006, 5–8 (soavtor Gregor Torkar).
Formation des enseignants : un exemple de recherche-action : Chypre, France, Irlande, République tchèque, Slovénie, Revue internationale d'éducation Sèvres (Sèvres), 2009, št. 51, 47–58 (s soavtorji).
Human evolution and education in Slovene schools, Evolution (New York), 5, 2012, 405–411.
Assessing pre-service teachers (dis) liking of some animal species, Journal of Baltic science education (Siauliai), 11, 2012, 393–402 (soavtorja Gregor Torkar, Milan Kubiatko).
Moji prvi listavci : preprost določevalni ključ, Celovec, 2014 (drugi natis).

Viri in literatura

Arhiv SBL, vprašalnik za NSBL.
ULBB.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Strgar, Jelka: Bajd, Barbara (1949–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1016680/#novi-slovenski-biografski-leksikon (17. april 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 2. zv.: B-Bla. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine