Novi Slovenski biografski leksikon

BAVCON, Jože, biolog, botanik, vrtnar (r. 23. 1. 1962, Ljubljana). Oče Jože, delavec, mati Marija, r. Seljak.

Osnovno šolo je obiskoval v Cerknem, gimnazijo v Idriji. 1986 je diplomiral na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (BF UL). Magistriral je 1991 na Univerzi v Zagrebu, doktoriral pa 1996 na BF UL z disertacijo Vpliv ultravijoličnega sevanja na smrekove presajenke (Picea abies (L.) Karst.). 1986–95 je bil zaposlen na Inštitutu za biologijo Univerze v Ljubljani (pozneje Nacionalnem inštitutu za biologijo), od 1995 pa na Oddelku za biologijo BF UL kot vodja Botaničnega vrta. Od 1992 se je strokovno izpopolnjeval v več kot štiridesetih botaničnih in drugih vrtovih po vsej Evropi in tudi v Kanadi. Sodeloval je v osamosvojitveni vojni 1991.

Sprva je raziskovalno deloval predvsem na področju rastlinske citogenetike in ugotavljal kromosomske poškodbe pri smreki (Picea abies) zaradi onesnaženega ozračja. Na to temo je skupaj z drugimi objavil več znanstvenih člankov. Po 1995 je raziskovalno dejaven predvsem v botaniki in hortikulturi. Pod njegovim vodstvom je Botanični vrt bistveno napredoval, tako prostorsko (nov rastlinjak, prenovljeni upravni prostori, predavalnica) kot kadrovsko. Predvsem po njegovi zaslugi je postal prepoznaven, bogata je publicistična dejavnost vrta: poleg rednih letnih seznamov v vrtu in v naravi nabranega semena (Index seminum) je izšlo več monografij, pri katerih je bil Bavcon (so)avtor ali (so)urednik. Monografsko je v več izdajah opisal botanični vrt. Je avtor treh odmevnih monografij o navadnem zvončku (Galanthus nivalis), ciklami (Cyclamen purpurascens) in žafranih (Crocus sp.) v Sloveniji, ki so izšle v slovenskem in angleškem jeziku. V njih je opozoril na doslej malo raziskano variabilnost opisanih rastlin. V številnih strokovnih in poljudnih člankih v revijah Idrijski razgledi, Proteus, Moj mali svet, Rože in vrt, Svet in ljudje idr. združuje botanično in hortikulturno znanje ter je cenjen vrtnarski strokovnjak.

Prejel je nagrado prometej znanosti za odličnost v komuniciranju (2009) in priznanje za pedagoško, raziskovalno in strokovno delo BF UL (2010).

Dela

The influence of UV-B irradiation on the mitotic activity in Picea abies (L.) Karst, Phyton (Horn), 36, 1996, št. 3, Suppl., 47–50 (soavtorica Nada Gogala).
Effects of UV-B radiation on growth and mitotic activity in the norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) = Vpliv UV-B sevanja na rast in mitotsko aktivnost pri smreki (Picea abies (L.) Karst.), Acta biologica slovenica, 42, 1999, št. 2, 9–16 (soavtorici Blanka Druškovič in Nada Gogala).
A dry meadow as a live seed bank and an object of research, Scripta Botanica Belgica (Meise), 29, 2004, 131–134 (soavtorica Alenka Marinček).
Sredozemske in tropske rastline, Ljubljana, 2008.
Navadni mali zvonček (Galanthus nivalis L.) in njegova raznolikost v Sloveniji = Common snowdrop (Galanthus nivalis L.) and its diversity in Slovenia, Ljubljana, 2009 (1. ponatis s popravki).
Common cyclamen (Cyclamen purpurascens Mill.) and its diversity in Slovenia, Ljubljana, 2009.
Žafrani (Crocus L.) v Sloveniji = Crocus (Crocus L.) in Slovenia, Ljubljana, 2010.
Botanični vrt Univerze v Ljubljani = University Botanic Gardens Ljubljana, Ljubljana, 2010.
Mestno drevje, Ljubljana, 2011 (soavtorji Aleksander Šiftar, Tanja Maljevac, Maja Simoneti).
Franc Hladnik, founder of the Ljubljana Botanic garden, Franc Hladnik : founder of the Ljubljana Botanic Garden, Ljubljana, 2011, 162–173.

Viri in literatura

Arhiv SBL, vprašalnik za NSBL.
PSBL.
ES.
Dakskobler, Igor: Bavcon, Jože (1962–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1003850/#novi-slovenski-biografski-leksikon (14. april 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 2. zv.: B-Bla. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.

Primorski slovenski biografski leksikon

Bavcon Jože, botanik, r. 23. jan. 1962 v Lj., živi prav tam. Oče Jože, delavec, mati Marija Bevk (op. ur.: Seljak), gospodinja. Osn. š. je obiskoval v Cerknem, gimn. v Idriji (matura 1980). V letih 1981–86 je študiral na Biotehniški fak. (odd. za biologijo) lj. U (diplomiral 1986). Zaposlil se je na Inštitutu za biologijo lj. U. 1981 je postal magister na U. v Zgbu. Deloval je na področju rastlinske citogenetike, zlasti z ugotavljanjem kromosomskih poškodb pri smrekah zaradi onesnaženega okolja. Objavil je več strok. člankov v IdrR in Proteusu, večkrat je predaval (zlasti o rastlinstvu cerkljansko-idrijskega območja) in bil mentor na mladinskih raziskovalnih taborih. Sodeloval je pri pripravi krajinskega parka ob gornjem toku Idrijce.

Prim.: Osebni podatki.

Les.

Leskovec, Ivana: Bavcon, Jože (1962–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1003850/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (14. april 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 18. snopič Tič-Žvanut in Dodatek A - B, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1992.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine