Poklici in dejavnosti Hortikulturnik

Ime Rojstvo / smrt Poklic
Strgar, Jože
21. december 1929, Jelše (Krško, obč.), Slovenija
Strgar, Vinko
29. julij 1928, Leskovec pri Krškem, Slovenija
2. marec 1992, Ljubljana, Slovenija
Vardjan, France
10. maj 1900, Kočevje, Slovenija
2. julij 1994, Leskovec pri Krškem, Slovenija