Slovenski biografski leksikon

Vardjan France, hortikulturnik, r. 10. maja 1900 v Kočevju večjemu posestniku (iz Škrilj) Francu in Julijani r. Perše, živi v Leskovcu pri Krškem. Osn. šolo je obiskoval v Črnomlju 1906–11, 5 razr. gimn. v Kočevju 1911–7, ko je bil mobiliziran in poslan na ital. fronto, ranjen in premeščen v zaledje. Po razpadu Avstro-Ogrske je bil kratek čas na Kor., nato štud. kmetijstvo na višji kmetijski šoli v Žilini (ČSR), tu 1923 dipl. Specializacijo iz oblikovanja vrtov in krajine je opravil v Alsmeru in Wageningenu (Hol.), iz varstva rastlin pa v biol. odd. podjetja IGF (Farbenindustrie) v Leverkusnu. Služboval je kot strok. učitelj na kmetij. šoli v Šentjurju pri Celju 1923–38, kmetij. referent v Krškem in Brežicah 1938–42, strokovni izvedenec IGF pri škropilnih poskusih v Leskovcu in Zgbu 1942–5. Krajši čas (1945) je bil preds. občinskega ljudskega odbora v Leskovcu pri Krškem, nato referent pri okrožnem ljudskem odboru v Celju 1945–6, prof. na srednji vrtnar. šoli v Medlogu pri Celju in Mrbu 1946–57, poslej na višji gospodinj. šoli v Grobljah do upok. 1959. Nato je do 1962 predaval na biotehn. fak. v Lj. vrtnarstvo, od 1963 pa vodi kot svetovalec in tehnolog pridelovanje cvetja in zimske zelenjave v rastlinjakih vrtnarije v Čateških Toplicah in Velenju. — Je častni član Zveze hortikulturnih društev Sje od 1970, ZIT Jsle od 1971, Zveze kmetij. inž. in tehnikov Sje od 1971. — Odlikovan je bil 1971 z redom zaslug za narod z zlato zvezdo in 1980 z redom za delo z zlatim vencem.

V. je uspešen oblikovalec vrtov in pejsaža, plodovit strok. pisec. Piše o vseh vrstah hortikultur. rastlin, o pomologiji, zgod. sadjarstva in vrtnarstva ter hortikulturni terminologiji (sodi tudi med njene zaslužne tvorce). Napisal je strok. knjige in učbenike za nižje in srednje kmetij. ali vrtnar. šole: Pridelujmo več dobrega semena …, 1941; Vrtnarstvo, II. del: Zelenjadarstvo, 1957 (I. del v rkp.); Kako gojimo špargelj, 1959; Tehnologija proizvodnje paradižnika in kumar v rastlinjakih, 1960; Kaj cveti in zeleni na oknu in v sobi, I, 1962, 1965², 1967³; II, 1963; III, 1964; IV, 1966; V, 1968; Vzgoja ameriškega nageljna, 1967; Terminski priročnik za ljubitelje vrta in cvetlic 1974/5, 1974; Moj vrt — moje veselje, 1974, 1977² (z M. Jelnikar); Zelenjadarstvo, 1976, 1980²; Sobne, okenske in balkonske rastline, 1977. S članki iz svoje stroke je sodeloval 1927–41 pri publikacijah: Gospodinja, Gruda, K, občasno pri M, SiV idr., po 1945 pa mdr.: Delo, Gospodinj. kol, Moj mali svet, Naša vas, Naš vrt, Pionir, SiV, SVV, Sodob. gospodinjstvo, Sodob. kmetijstvo. — Psevd.: Hort, Hortulanus, Va, VF. — Prim.: Zbornik ob 50-letnici Kmetij. šole v Šentjurju 1910–60, 1960, 18; Moj mali svet 1970, 194 (s sliko); Naš vrt 1970, 147–8; Sodob. kmetijstvo 1970, 288 (s sliko); DL 1972, št. 3 (1138) (s sliko); Spomin. zbornik biotehn. fak. Univ. v Lj. 1947–72, 1972, 28, 29, 35; Delo 1977, št. 73 (s sliko); Krško skozi čas 1977, 349–54 ( s sliko); NRazgl 1980, 482. Adč.

Adamič, France: Vardjan, France (1900–1994). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi761694/#slovenski-biografski-leksikon (4. december 2023). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar - Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine