Čelik, Tatjana (1968–)
Vir: © Arhiv ZRC SAZU

Novi Slovenski biografski leksikon

ČELIK, Tatjana, biologinja, entomologinja, lepidopteorologinja (r. 24. 8. 1968, Maribor). Oče Jože Čelik, ekonomist, revizor, mati Silva Čelik, r. Praprotnik, učiteljica.

Srednjo tehniško šolo je obiskovala v Celju in jo zaključila 1987. Študirala je biologijo na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (BF UL), kjer je 1994 diplomirala. Magistrirala je 1997 z nalogo Ekološke raziskave ogrožene vrste Coenonympha oedippus Fabricius, 1787 (Lepidoptera: Satyridae) na Ljubljanskem barju. 2003 je doktorirala z disertacijo Populacijska struktura, migracije in ogroženost vrste Coenonympha oedippus Fabricius, 1787 (Lepidoptera: Satyridae) v fragmentirani krajini.

Kot pripravnica je bila 1994 zaposlena v Notranjskem muzeju Postojna. Od novembra 1994 je zaposlena na ZRC SAZU, na Biološkem inštitutu Jovana Hadžija (BIJH) (1994 je bila izvoljena v naziv asistentka, 1997 v naziv asistentka z magisterijem, 2003 asistentka z doktoratom, 2006 znanstvena sodelavka, 2011 strokovnoraziskovalna sodelavka, 2016 ponovno znanstvena sodelavka). Občasno sodeluje pri pedagoškem delu na UL in Univerzi v Mariboru kot somentorica in članica komisij za zagovor diplomskih nalog. Je članica Znanstvenega sveta Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU, 2004–11 in 2009–11 pa je bila njegova predsednica. Sodeluje v uredniških odborih znanstvenih in strokovnih revij. 2005–06 je bila vršilka dolžnosti glavne urednice revije Hacquetia. Od 2011 je podpredsednica DOPPS – BirdLife Slovenia in od 2010 članica upravnega odbora DOPPS – BirdLife Slovenia.

Ob preučevanju biologije, populacijske dinamike in biodiverzitete metuljev je ugotovila, da se v zadnjih desetletjih število in velikost populacij večine vrst dnevnih metuljev pri nas hitro zmanjšuje, predvsem zaradi sprememb v načinu kmetovanja (intenzifikacija gospodarjenja) in posledično zaradi izginjanja njihovih travniških habitatov. Ohranjanje populacij najbolj ogroženih vrst dnevnih metuljev je tako postalo njeno glavno poslanstvo, še posebno se posveča barjanskemu okarčku (Coenonympha oedippus) na Ljubljanskem barju in na Krasu. Pri tem raziskuje ekološke potrebe vrst, populacijsko dinamiko ter razvojni ciklus vrst v povezavi s habitatnimi tipi in njihovim primarnim ohranitvenim stanjem. Že od začetka je vključena v pripravo strokovnih izhodišč in monitoring vrst za Naturo 2000 v Sloveniji.

Dela

 • Atlas ogroženih vrst dnevnih metuljev Slovenije, Ljubljana, 1996 (soavtor Franc Rebeušek).
 • Diverziteta dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) v Regijskem parku Škocjanske jame, Acta biologica slovenica, 47, 2004, št. 2, 95–111.
 • Natura 2000 v Sloveniji: Metulji = Lepidoptera, Ljubljana, 2005 (soavtorji Rudi Verovnik, Stanislav Gomboc, Mojmir Lasan).
 • Dnevni metulji (Lep.: Papilionoidea in Hesperioidea) kot bioindikatorji za ekološko in naravovarstveno vrednotenje Planinskega polja, Varstvo narave, 20, 2007, 83–105.
 • Integrating ongoing biodiversity monitoring : potential benefits and methods, Biodiversity and conservation, 17, 2008, št. 14, 3357–3382 (s soavtorji).
 • Determinants of within-patch microdistribution and movements of endangered butterfly Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) (Nymphalidae: Satyrinae), Hacquetia, 8, 2009, št. 2, 115–128 (soavtorja Branko Vreš, Andrej Seliškar).
 • Distribution, habitat preferences and population ecology of the False Ringlet Coenonympha oedippus (Fabricius, 1787) (Lepidoptera: Nymphalidae) in Slovenia, Oedippus, 26, 2010, 7–15 (soavtor Rudi Verovnik).
 • Conservation assessment of the butterfly fauna along the River Sava between Krško and the state border, Acta biologica slovenica, 53, 2010, št. 2, 71–97.
 • Adult demography, spatial distribution and movements of Zerynthia polyxena (Lepidoptera: Papilionidae) in a dense network of permanent habitats, European Journal of Entomology, 109, 2012, no. 2, 217–227.
 • Munčev okarček, Coenonympha tullia (Müller, 1764) (Lepidoptera: Nymphalidae) v Sloveniji ni izumrl, Acta entomologica slovenica, 20, 2012, št. 1, 45–58.
 • Oviposition preferences of a threatened butterfly Leptidea morsei (Lepidoptera: Pieridae) at the western border of its range, Journal of insect conservation, 17, 2013, št. 5, 865–876.
 • Supplements to the Atlas of butterflies (Lepidoptera: Rhopalocera) of Slovenia, Hacquetia, 12, 2013, št. 2, 55–94.
 • Winter-green host-plants, litter quantity and vegetation structure are key determinants of habitat quality for Coenonympha oedippus in Europe, Journal of insect conservation, 19, 2015, št. 2, 359–375 (s soavtorji).
 • Microtopography determines the habitat quality of a threatened peatland butterfly at its southern range margin, Journal of insect conservation, 22, 2018, št. 5/6, 707720 (soavtor Branko Vreš).
 • Inferring the biogeography and demographic history of an endangered butterfly in Europe from multilocus markers, Biological journal of the Linnean Society, 126, 2019, št. 1, 95–113 (s soavtorji).
 • Osebna bibliografija COBISS.

Viri in literatura

 • Arhiv SBL, vprašalnik za NSBL.
Gomboc, Stanislav: Čelik, Tatjana (1968–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1022430/#novi-slovenski-biografski-leksikon (16. oktober 2021). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: Spletna izd.. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2013-.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine