Primorski slovenski biografski leksikon

Dakskobler Igor, gozdarski inž., r. 16. maja 1957 na Jesenicah, živi v Lj. Oče Avgust, mizar, mati Frančiška Valentinčič, šivilja iz Podbrda. Osn. š. v Podbrdu (1964–72), gimn. na Jesenicah, kjer je maturiral 1976. L. 1981 je diplomiral iz gozdarstva na Biotehniški fak. v Lj. Med 1983–86 je delal kot inž. pri urejanju gozdov v Soškem gozdnem gospodarstvu v Tolminu. Konec 1986 je bil sprejet kot mladi raziskovalec na Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU. 1987 je vpisal podiplomski študij ekologije na Prirodoslovno-matematični fak. v Zgbu, magistriral je dec. 1990 (Gozd bukve in jesenske vilovine – Seslerio autumnalis-Fagetum v submediteransko-predalpskem območju Slovenije). Na Biološkem inštitutu ZRC SAZU ima status raziskovalnega sodelavca v geobotanični skupini. V okviru njenega raziskovalnega programa proučuje predvsem gozdno rastlinstvo zah. Sje. V Biološkem vestniku, Razpravah IV. razr. SAZU, v reviji Scopolio je sam ali v soavtorstvu objavil razprave o hrastovih gozdovih na Gor., bukovem gozdu s pirenejskim ptičjim mlekom v Srednjem Posočju, bukovem gozdu z jesensko vilovino na Tolminskem in o kisloljubnih jelovo-bukovih gozdovih v porečju Bače. Predvsem iz tega območja so tudi opisi nahajališč in rastišč nekaterih znamenitih ali redkih vrst slov. flore. S poljudnoznanstvenimi članki, poročili in ocenami sodeluje od 1986 v Proteusu, Gozdarskem vestniku in Soškem gozdarju. Za SGG Tolmin in za Biološki inštitut je izdelal vrsto elaboratov, kot so gozdnogospodarski načrti (Banjšice, Baška grapa), fitocenološke karte (Panovec, Jelenk nad Anhovim) idr.

Prim.: LAZU. 1987–1992; osebni podatki.

S. Tor.

Torkar, Silvo: Dakskobler, Igor (1957–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1007920/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (26. november 2021). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine