Slovenski biografski leksikon

Štirn Jože, oceanograf, morski ribič, r. 1. dec. 1934 v Lj. prof. Josipu in obrtnici Dani r. Ulepič, živi v Portorožu, od 1967 v Salambo (Tunizija). Obiskoval je v Lj. zgornješišen. osn. šolo 1941–6, gimn. 1946–55, delal v družin. obrtni delavnici in nekaj časa v Nem. 1953–7, študiral na lj. univ. biologijo 1955–9, bil laborant v Inštitutu za gozdno in lesno gospodarstvo Sje 1958–9, vodja biol. ekspedicije v Etiopijo in Rdeče morje 1960–1, poklicni sekretar Zveze študent. tehn. organizacij in Društva za raziskavo morja SRS 1961–2, direktor Zavoda SRS za raziskovanje morja 1962–7, vmes v Lj. 1965 dipl., 1968 prom. na biotehn. fak. z disert. Pelagial severnega Jadrana. Od 1968 vodi v Salambo odd. za bentoske avertebrate Sredozemlja in Rdeč. morja pri Smithsonian institution Washington DC. – Š. je začel raziskovanje na področju speleologije in hidrobiologije (3 študent. Prešernove nagrade 1956–8), pozneje se usmeril na probleme pelagičnega biotopa in vpliva odpadnih voda v morju ter na fitoin zooplanktonske karakteristike sev. Jadrana. Objavil je nad 30 člankov, elaboratov, razprav, referatov (Proteus 1953–4; Varstvo narave 1962–5; RSAZU, odd. za prirodosl. vede VII, 1963) med njimi Onesnaženje (kontaminacija) morja v tržaškem zalivu (Varstvo narave 1965, 1–3); v inozemstvu pa v: Rapport of proc. verb., Commission intern. expl. Sci mer medit., 18 (2), 19 (1965–6); Proc. tech, paper FAO (Gen. fish. council Medit. 8 (35 in 38) 1966; Assainissement du Lac de Tunisie. Elaborat I (1966) in II (1967) za tunizij. vlado (soavtorji: V. Koselj, B. Sket, P. Šivic). – Š. je referiral na simpozijih: Lj. 1964; Izola, Piran 1965; Monaco 1964, 1966, 1968; Bukarešta 1966; Nica 1967. – Prim.: arhiv doktoratov znanosti na biotehn. fak. Lj. 1968–9. Adč.

Adamič, France: Štirn, Jože (1934–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi668220/#slovenski-biografski-leksikon (13. julij 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine