Novi Slovenski biografski leksikon

BERNOT, Ciril, biolog, zoolog (r. 7. 2. 1900, Hinje, Žužemberk; u. 26. 8. 1961, Ljubljana). Oče Jože, učitelj, mati Marija, r. Praprotnik.

Po maturi na klasični gimnaziji se je 1919 vpisal na biologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. 1926 je diplomiral iz biologije in 1927 še iz geografije. Poučeval je na ženskem učiteljišču, vmes (1935–39) na 2. državni ženski gimnaziji v Ljubljani. Zaradi sodelovanja v NOG je bil kot vodja OF na šoli dvakrat aretiran in 1943–45 taboriščnik v Dachauu. Po vrnitvi v Ljubljano 1945 je nadaljeval službo na učiteljišču. 1947 je bil imenovan za profesorja zoologije in splošne biologije na novoustanovljeni Višji pedagoški šoli v Ljubljani (sedaj Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani) in hkrati še za honorarnega predavatelja na Fakulteti za agronomijo, gozdarstvo in veterino (sedaj Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani). Že 1950 je bil na tej fakulteti izvoljen za docenta za predmet Zoologija z osnovami evolucije. S predavanji na strokovnih posvetih in seminarjih je prispeval k oblikovanju biološkega pouka na osnovnih in srednjih šolah. Sodeloval je pri pisanju osnovno- in srednješolskih učbenikov za zoologijo. Zavrnil je iz tedanje Sovjetske zveze izvirajoči dogmatični lisenkizem, ki je zanikal genetiko, ter pokazal na znanstveno in gospodarsko škodljivost zamisli Trofima Denisoviča Lisenka. Raziskovalno se je ukvarjal z morfološkimi, ontogenetskimi in primerjalno anatomskimi problemi pri ribah.

Dela

Zemljepisni atlas za srednje in njim sorodne šole, Novara, 1941 (s soavtorji).
Zoologija, Ljubljana, 1948 (soavtorja Jovan Hadži, Franc Vodnik, učbenik).
Turbelarijska teorija knidarijev in živalski sistem, Biološki vestnik, 1, 1952, 114–127.
Prispevek k razvoju primordialnega kranija pezdirka (Rhodeus amarus Bl.), Biološki vestnik, 4, 1955, 23–36.
Nekaj misli o lisenkizmu, Biološki vestnik, 4, 1955, 70–80.

Viri in literatura

ULBB.
Dolenjski biografski leksikon.
ES.
Osebnosti, Ljubljana, 2008.
Viktor Petkovšek, Leon Detela: V slovo profesorju Cirilu Bernotu, Biološki vestnik, 9, 1961, 6–8.
Tarman, Kazimir: Bernot, Ciril (1900–1961). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1018090/#novi-slovenski-biografski-leksikon (8. junij 2023). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 2. zv.: B-Bla. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2017.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine