Primorski slovenski biografski leksikon

Detela Leon, naravoslovec, r. 12. dec. 1902 v Jelšanah pri Ilir. Bistrici, u. 14. nov. 1982 v Lj. Osn. š. v Buzetu in Lj., realka v Lj., matura 1919. Tri leta je študiral biologijo na U. v Lj., 4. leto v Zgbu, diplomiral v Lj. 1924. Od začetka študija je bil demonstrator na Botaničnem inštitutu v Lj. in Zgbu. Na Biologiji je postal pogodbeni, nato pomožni asistent pri prof. dr. Fr. Jesenku. 1927 je odšel služit vojaški rok, po vrnitvi ga niso sprejeli na U. Postal je suplent na gimn. v Murski Soboti do 1929, prof. na Klas. gimn. v Lj. do 1932, nato do vojne v Mrbu. Med vojno je učil na I. gimn. v Lj., 1944 je bil zaradi sodelovanja z OF zaprt in poslan v Dachau. Po vojni se je vrnil na I. gimn., nato je bil vršilec dolžnosti ravn. na III. žen. gimn., 1949 je postal prof. Višje pedag. šole, kjer je ostal do upokojitve 1965. – D. je bil velik strokovnjak v botaniki, v kateri je skrbno spremljal nova dognanja, posebno v rastlinski fiziologiji, a tudi sam je veliko zahajal v naravo. Sam ali z drugimi je napisal učbenike: Botanika za višje razr. gimn. (s prof. Tomažičem 1947, ponat. 1951); Botanika za nižje razr. sred. in njim sorodnih šol (s prof. Petkovškom 1948); Botanika za prvi letnik gimn. (1964, ponat. 1966, 1969); Biologija za sred. šole (s prof. Polencem 1954, še šest ponat. in prevod v maked.). Poljudnoznanst. je knjiga Vsvajanje neživega sveta (1960). Prevedel je F. W. Wenta Rastline (1970), z Martino Detela knjigo H. C. D. de Wita Rastlinski svet II (1978). 1979 je dobil zlato značko ob šestdesetletnici študija biologije na lj. U.

Sinovi: Lev (r. 1939 v Mrbu) je pisatelj na Dunaju. Jure (1951–1992) je bil pesnik in mislec v Lj., Martin (1947), Andrej (1949), živita v Lj.

Prim.: Nada Gogala, Prof. L. D. v slovo, Proteus 1983, 196 s sl. ; Moder, SNLP 56; Lev Detela, Časomer življenja, Buenos Aires 1987, z obširnim prikazom očeta; Enc Sje 2, 240.

Jem.

Jevnikar, Martin: Detela, Leon (1902–1982). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1008050/#primorski-slovenski-biografski-leksikon (17. julij 2024). Izvirna objava v: Primorski slovenski biografski leksikon: 19. snopič Dodatek B - L, 4. knjiga. Ur. Martin Jevnikar Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 1993.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine