Novi Slovenski biografski leksikon

BRELIH, Savo, biolog, muzealec (r. 5. 5. 1927, Ljubljana; u. 2. 3. 2012, Ljubljana). Oče Peter Brelih, ekonomist, mati Rafaela Brelih, r. Gomišček, učiteljica. Brat Miloš Brelih, gospodarstvenik, politik.

Po gimnazijski maturi 1943 se je vpisal na študij na ljubljanski Matematično-prirodoslovni fakulteti, ki ga je uspešno absolviral, vendar ni diplomiral. V času šolanja je aktivno sodeloval v odporniškem gibanju in bil 1944–45 zaprt v taborišču Dachau. 1945–46 je bil sekretar SKOJ-a za rajon Bežigrad, po vojni pa je bil zaprt v zaporu za politične zapornike na Golem otoku (1952–53).

1947–48 je kot prostovoljec entomolog delal v Prirodoslovnem muzeju v Ljubljani (danes Prirodoslovni muzej Slovenije). Tam se je septembra 1949 zaposlil, sprva honorarno pod nadzorom kustosa Alfonsa Gspana, potem kot entomolog in nazadnje kot višji referent – vodja Kustodiata za entomologijo. Na tem delovnem mestu se je 1976 upokojil. Še istega leta je ponovno zaprosil za službo v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ker je imel kot udeleženec v NOB možnost redne zaposlitve tudi po upokojitvi. Dokončno se je upokojil 1979.

Po upokojitvi se je lotil proučevanja favne slovenskih hroščev, saj je opazil, da številne nekoč pogoste vrste hroščev izginjajo, pojavljajo pa se nekatere nove.

Z zavedanjem, da bo bogata naravna dediščina ohranjena le, če bo pravilno urejena in shranjena v zbirkah ter popisana, je med upokojitvijo skoraj celotno zasebno stanovanje preuredil v urejeno entomološko zbirko. Slovenski znanosti je zapustil izjemne zoološke zbirke: več kot 4.000 plazilcev, 35.000 mikroskopskih preparatov zunanjih zajedavcev ptic in sesalcev ter 72.000 primerkov hroščev, ki so vsi preparirani in dokumentirani.

Z mlajšimi sodelavci in izbranimi tujimi specialisti je pripravil obsežne favnistične monografije, ki so izhajale v revijah Biološki vestnik, Scopolia in Acta entomologica Slovenica. Po njegovi zaslugi je danes za ozemlje zahodnega in osrednjega Balkana zbrano ter objavljeno gradivo za favno perojedov (Mallophaga) in bolh (Siphonaptera), za Slovenijo pa za favno hroščev bolhačev (Chrysomelidae: Alticinae), kozličkov (Cerambycidae), prisekančkov (Histeridae) ter plojkašev (Lamellicornia), kamor sodijo rogači in skarabeji. Štejemo ga za starosto slovenske herpetologije, vrhunskega parazitologa in nestorja slovenskih hroščarjev.

Bil je častni član Slovenskega entomološkega društva Štefana Michielija in Herpetološkega društva – Societas herpetologica slovenica.

1985 je mesto Ljubljana podelilo družini Brelih zlato plaketo ilegalca.

Dela

Prispevek k poznavanju tekutov (Mallophaga) Jugoslavije I., II., III., IV., Biološki vestnik, 9, 1961, 93–107; 10, 1962, 85–100; 11, 1963, 97–106: 12, 1964, 121–127 (soavtorica Danica Tovornik).
Prispevek k poznavanju kvarnerskih kuščaric (Reptilia, Lacertidae), Biološki vestnik, 11, 1963, 107–113.
Biološka raziskovanja v endemskih področjih klopovega encefalitisa v Sloveniji do leta, Biološki vestnik, 12, 1964, 115–120 (soavtorica Danica Tovornik).
Ektoparazitska entomofavna sesalcev (Mammalia) Jugoslavije = Ectoparazitical Entomofauna of Yugoslav Mammals. I. Insektivori in na njih ugotovljeni sifonapteri / I. Insectivora and Siphonaptera stated on them, Scopolia, 1, 1978, 1–67 (soavtor Boris Petrov); II. Sifonapteri z reliktne in snežne voluharice (Dinaromys bogdanovi in Chionomys nivalis, Rodentia: Cricetidae / II. Siphonaptera from Dinaromys bogdanovi and Chionomys nivalis (Rodentia: Cricetidae), Scopolia, 11, 1986, 1–47.
Iksodidni klopi, paraziti kuščaric (Lacertidae) v kraških in drugih predelih Jugoslavije = Ixodid Ticks, the Parasites of Lizards (Lacertidae) in the Karst and Other Districts of Yugoslavia, Scopolia, 3, 1980, 1–21 (soavtorica Danica Tovornik).
Siphonaptera of the Lesser Mole Rat (Nannospalax leucodon (Nordmann, 1840)) (Rodentia: Muridae: Spalacinae) from the Western and Central Balkans, Scopolia, 52, 2004, 1–28 (soavtor Tomi Trilar).
Gradivo za favno hroščev (Coleoptera) Slovenije = Material for the Beetle Fauna (Coleoptera) of Slovenia. 1. prispevek / 1st contribution, Polyphaga: Chrysomeloidea (= Phytophaga): Chrysomelidae: Alticinae, Scopolia, 50, 2003, 1–279 (soavtorji Manfred Döberl, Božidar Drovenik, Aljoša Pirnat); 2. prispevek / 2nd contribution, Polyphaga: Chrysomeloidea (= Phytophaga): Cerambycidae, Scopolia, 58, 2006, 1–442 (soavtorja Božidar Drovenik, Aljoša Pirnat); 3. prispevek / 3rd contribution, Polyphaga: Staphyliniformia: Histeroidea, Scopolia, 63, 2008, 1–125 (soavtorja Pierpaolo Vienna, Aljoša Pirnat); 4. prispevek / 4th contribution, Polyphaga : Scarabaeoidea (= Lamellicornia), Scopolia, 70, 2010, 1–386 (soavtorja Alojz Kajzer, Aljoša Pirnat).

Viri in literatura

ES.
Mojca Jernejc Kodrič, Tomi Trilar, Al Vrezec: Savo Brelih – raziskovalec zunanjih zajedavcev ptic svetovnega formata in vsestranski zoolog, Svet ptic, 18, 2012, 32–33.
Slavko Polak: Savu Brelihu (1927–2012) v spomin, Trdoživ, 1, 2012, št. 1, 28.
Matija Gogala: V spomin Savu Brelihu, Acta entomologica slovenica, 20, 2012, št. 1, 89–91.
Mojca Jernejc Kodrič, Tomi Trilar, Al Vrezec: Savo Brelih – raziskovalec zunanjih zajedavcev ptic svetovnega formata in vsestranski zoolog, Svet ptic, 18, 2012, št. 3, 32–33.
Trilar, Tomi: Brelih, Savo (1927–2012). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1019170/#novi-slovenski-biografski-leksikon (23. februar 2024). Izvirna objava v: Novi Slovenski biografski leksikon: 3. zv.: Ble-But. Ur. Barbara Šterbenc Svetina et al. Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2018.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine