Slovenski biografski leksikon

Tregubov-Budnar Ana (ovdovela Lipoglavšek), biologinja, paleobotaničarka, r. 23. nov. 1915 v Lj. sodnij. uradniku Ivanu Budnarju in Ani r. Kovač, živi tu, kjer je tudi 1921–5 obiskovala osn. in 1925–9 meščan. šolo ter 1929–33 Mest. žen. realno gimn. (z mat.); 1933–8 je štud. biol. na fil. fak., 1938 dipl., 1944 pa doktorirala z dis.: Rastlinski ostanki in mikrostratigrafija mamutovega najdišča v Nevljah (natis v Prirodosl. izvestjih I. 1944, 93–188; delni ponat. i. l. v samozal.). L. 1947 je opravila prof. izpit, vse v Lj. – Bila je 1939–55 kustos v Prirodosl. muzeju, 1955–60 znanstv. sodelavka Geol. zavoda Lj., 1960–3 prof. na osn. šoli Vita Kraigherja; 1963–70 je bivala z možem Vladimirom (gl. čl.) v Iranu, 1972 bila upokojena. – Študijsko je potovala 1954 v Francijo (udeležila se tudi mednar. kongr. botanikov v Parizu) in Maroko; 1956 v Francijo, Švico in Nemčijo; 1958–60 v Iran.

T-ova, prva slov. palinologinja, je delala znanstv. raziskovalno, muzealsko in pedagoško. Znanstv. in strok. razprave ter članke je zač. objavljati l. 1943, mdr.: Rastlinski ostanki Nevelj. paleolit. najdišča (Zbornik Prirodosl. društva 1943, 95–101), Barja na Pokljuki … (Proteus 1950/1, 290 do 304), Prispevek k paleobotan. raziskov. v Sji in Srbiji (BiolV 1952, 78–81), La palynologie en Yougosl. (Grana palynologica, Stockholm, 1958, 30–3), Palinol. raziskovanja na Pokljuki in na Pohorju (Geologija. Knj. IV. 1958, 197–220 s pril.), Mikropaleobotan. istraživanja uglja iz Kočevja i Kanižarice (Vesnik Zav. za geol. i geofiz. istraž. [Bgd] 1961, ser. A, 277–86 s pril.), Les Bryophytes des forêts Caspiennes du nord de l' Iran (Bull. Fac. Forest. Univ. Teheran, Karadj, 1970); poljudnoznanstv. pa v: Varstvu spomenikov (1950, 52–9), GozdV (1951, 138–43), PV (1952, 433–6), Proteusu (1949/50, 258–62; 1956/7, 71–4), kjer je obj. tudi potopisne vtise iz Maroka, Irana in Indije (1955, 169 sl.; 1959/60, 97–104, 174–80, 210–5, 251–9; 1968/9, 218–25, 234–45; 1969/70, 56–65). Udeležila se je mednar. kongresov z referati: Paleobotan. istraživanja nekih predjela u Sji (I. kongr. biologov Jsle 1953 v Zgbu); Razvoj palinologije u Jsli (II. kongr. geologa FNRJ 1957 v Sarajevu, natisnj. v kongresn. zborniku); Traces of Tertiary Flora in Iran (VIIIe Congr. INQUA Pariz 1969, natisnj. v Proceedings of VIII Congr … Pariz 1971). Izdelala je 1957 elaborat Palinol. raziskovanja na Pokljuki, sestavila 1963–9 herbarij rastlin iz gozdov sev. Irana (v lasti fak. za gozdarstvo teheranske univerze). – Prim.: osebni podatki. Šercelj

Šercelj, Alojz: Tregubov - Budnar, Ana (1915–2004). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi720879/#slovenski-biografski-leksikon (19. februar 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 12. zv. Táborská - Trtnik. Alfonz Gspan, Fran Petrè et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980.

Komentiraj posredujte nam vaš komentar ali predlog za izboljšavo vsebine