Slovenski biografski leksikon

Šuštar Francè, dipl. biolog, r. 12. okt. 1923 v Šmartnem pod Šmarno goro zidarju Francu in Katarini r. Sešek, živi v Lj. Osn. šolo je 1935 končal v r. kraju, klas. gimn. 1935–41 (6 razr.) v Lj., bil 1941–3 delavec v tovarni Stara v Gameljnah, 1943–5 mobiliziran v nem. vojski; 1945–6 opravil izpit čez 7. in 8. gimn. razred, 1946 mat. na I. drž. gimn. v Lj., 1946–50 študiral biologijo na lj. univ., služil 1950–1 voj. rok na otoku Visu, 1960 dipl. L. 1952–6 je bil prof. pripravnik na gimn. v Ajdovščini in 1956–7 honor. predavatelj na niž. gimn. v Mirnu, 1957–60 na osemletki v Renčah; od 1960 je asistent pri katedri za aplicirano botaniko na biotehn. fak. v Lj. – Š. sodeluje pri proučevanju fitocenoz na slov. Krasu, samoniklega rastlinstva, vegetac. raziskovanjih za vegetac. karto Jsle pri biol. inšt. SAZU (kartiranje, travniška vegetacija), spreminjanja steljnikov v travnik in mikološki problematiki Sje. Piše strokovne in znanstv. članke v BiolV (1966, 1967, 1969), KG, Moj mali svet (1969–), Proteus; predava v okviru Plan. društva in SZDL (Primorska, Gorenjska, Lj.). – Prim.: osebni podatki; Objave univ. 1961, št. 25, 177–8; 1964, št. 35, 77–9; ULj 1969, 636. Adč.

Adamič, France: Šuštar, Francè (1923–). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi678336/#slovenski-biografski-leksikon (13. julij 2020). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 11. zv. Stelè - Švikaršič. Alfonz Gspan et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine