Slovenski biografski leksikon

Vovko Andrej, zgodovinar in muzealec, r. 22. marca 1947 v Seebodnu (Avstrija) uslužbencu Vladimiru in Vidi r. Lovrenčič, živi v Ljubljani. Tu obiskoval osn. šolo in I. gimn. (mat. 1965), študiral zgod. in umetn. zgod. (dipl. 1972) in dosegel magisterij iz zgod. znanosti z nalogo o primorskih beguncih iz Italije v stari Jsli (1978). Na Inštitutu za nar. vprašanja je bil 1972–6 asistent-pripravnik in strok. sodelavec, od 1976 je v Slov. šolskem muzeju v Lj. kustos, od 1985 višji kustos. 1980 se je izpopolnjeval na mednar. muzejskem tečaju v Cardiffu. Z referati je sodel. na meduniverzitetnih srečanjih: Polit. in družbena vprašanja v Jul. krajini 1920–30 (Trst–Koper 1980), Nemci na Slov. v času narodnih gibanj 1848–941 (Lj. 1984). Od 1984 je sodelavec European science foundation (sedež v Strasbourgu). Vprašanja emigracije je obravnaval mdr. v razpravah: Politični profil La Yougoslavie, revije jsl federalistične emigracije v Švici 1917–8 (Prisp. za zgod. del. gibanja, 1973), Organizacije jsl emigrantov iz Jul. krajine do 1933 (ZČ 1978), Delovanje Zveze jsl emigrantov iz Jul. krajine v letih 1933–40 (ZČ 1979). O manjšinskem vprašanju je pisal zlasti v Jadranski kol in Kor. kol. Iz zgod. šolstva je obj. mdr.: Osnovna šola v Sodražici (Kron 1978), Donesek k zgod. istrskega osn. šolstva (ib. 1978), O osnovnem in srednjem šolstvu v Lj. 1848–1941 (ib. 1981), Oris lj. šolstva 1848–1945 (Zgod. Ljubljane, 1984), Oris lj. šolstva 1945–58 (ib.). Knjižno so izšle razprave Prekmursko šolstvo skozi stoletja (1977, tudi avtor razstave v Slov. šol. muzeju), Popotnik – Sodobna pedagogika (1980; o tem tudi v Bibl kazalu Popotnik – Sod. pedagogika, 1983), Vzgoja in izobraževanje v dokumentih kongresov KPS/ZKS (1982, tudi soavtor razstave), Šolsko varčevanje (1984, s F. Ostankom in A. Videčnikom).

Od 1977 raziskuje dejavnost Družbe sv. Cirila in Metoda in je o tem napisal nad 25 razprav, npr. o podružnicah na Koroškem (Kor. kol 1978), Goriškem (Goriški letnik 1979 in 1981), Štajerskem (ČZN 1980 in 1981), Tržaškem (Jadr. kol 1980), v slov. Istri (ib. 1981), Polemika o učnem jeziku na šoli v Sv. Luciji pri Portorožu (Slov. morje in zaledje, 1981), Boj za šolo DCM v Vodičji vasi (Kor. kol 1983), Vprašanje zastopnika učiteljstva v vodstvu DCM v obdobju Avstro-Ogrske (Zbornik za historiju školstva i prosvjete, 1983). S članki, ocenami in poročili sodeluje še pri NRazgl, Delu, Dnevniku, Prosvetnem delavcu, Pionirju, Pionirskem listu idr. Pesmi in prozo je 1971–82 obj. v Novi M, PV, Obzorniku. Pripravil je serijo radijskih šol iz zgod. šolstva na Slov. za Radio Lj. (1978–9). Veliko prevaja za NRazgl in Obzornik iz angl., franc., ital. in nem. Jezika.

Prim.: osebni podatki; Razprave in gradivo, 1980, 144–5; Zbornik občine Slov. Bistrica, 1983, 589. – Slika: arhiv SBL. Ciperle

Ciperle, Jože: Vovko, Andrej (1947–2015). Slovenska biografija. Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi815803/#slovenski-biografski-leksikon (26. februar 2024). Izvirna objava v: Slovenski biografski leksikon: 14. zv. Vode - Zdešar. Jože Munda et al. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1986.

Komentiraj posredujte nam svoj komentar ali predlog za izboljšavo vsebine